تاثير آب در كاهش وزن

 

كنترل وزن با مصرف آب آغاز مي شود . آب اشتها را كم كرده و با افزايش متابوليسم و سوخت و ساز به كاهش ذخيره چربي كمك

 مي كند . برخي از افراد چاق در رژيم غذايي لاغري شان براي اينكه حفظ آب را در زير پوستشلان كاهش دهند ميزان كمي آب مي

 نوشند تا شايد به لاغر شدنشان كمك كند وقتي ميزان آب دريافتي فرد بسيار كم باشد بدن به اين كمبود واكنش نشان مي دهد و شروع

 به حفظ آب مي كند اين حالت در افراد چاق چربي به نظر ميرسد در حالي كه چيزي جز ذخيره آب نيست و در نهايت اين موضوع

 مي تواند به دست ساق پا ورم كرده منجر شود . افرادي كه رژيم غذايي دارند حتما" بايد آب بيشتري بنوشند . در حقيقت آب اشتها

 را كم مي كند و به كبد كمك مي كند تا ذخيره چربي را بسوزاند . بهتر است آب سرد نوشيده شود چون زودتر جذب بدن مي شود

و كالري بيشتري را مي سوزاند . براي كساني كه كه تمايل به كاهش وزن دارند نوشيدن روزانه ۱۰ الي ۱۲ ليوان آب توصيه مي

 شود