تاثیر سیگار بر روی زنان بیشتر است یا مردان؟

همانطور که می‌دانید سیاهی لثه‌ها زردی دندانها و چروک زود هنگام در پوست صورت از جمله عوارض و تاثیرات بد سیگار است اما این بار بر اساس مطالعه تحقیقاتی دانشمندان نروژی برروی 1784 بیمارقلبی بستری در بیمارستان، دریافتنند که زنانی که سیگار میکشند 14 سال زودتر از زنانی که سیگاری نیستند دچار حمله قلبی میگردند. در حالیکه در مردان سیگاری این نسبت 7 سال بوده است. در واقع سیگار کشیدن در زنان آسیب‌های بیشتر و جدی‌تری نسبت به مردان ایجاد میکند. همچنین گزارش شده‌است که زنان سیگاری زودتر از زنان غیر سیگاری دچار یائسگی میگردند و شاید همین عامل درایجاد زودرس حمله‌های قلبی موثر باشد.

*یائسگی به آخرین قاعدگی (عادت ماهانه) یک زن گفته میشود.