به نام خداوند درهم کوبنده ی ستمگران

تجاوز، سکس و بد مستی در سفارت امریکا

واشنگتن از شنیدن خبری در مورد محافل سکس در سفارت امریکا در کابل، به حیرت افتاد.

دولت امریکا، از شنیدن برگزاری محافل سکس، توسط پرسونل شخصی امنیتی سفارت امریکا در کابل، پایتخت افغانستان، وحشت زده شده.   

امروز صبح، زمانی که اخبار میخواندم، چشمم به این خبر تکان دهنده که 2 ساعت قبل به زبان آلمانی به نشر رسیده بود، افتاد. با یک تبصره ی مختصر جهت خوانش به شما پیشکش می شود.

وزیر دفاع امریکا، روبرت گاتیس  می گوید:

این عمل نه تنها برای افغان ها و مسمانان توهین آمیز است، بلکه برای ما نیز توهین آمیز بوده، عملی است نبخشیدنی. وی افزود، هنوز زود است تا در مورد عواقب این عمل سخن زده شود. ما منتظریم تا نتایج تحقیق و رسیدگی به این وقایع به دست ما برسد.

فلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه گفت: خانم هیلاری کلنتن، وزیر خارجه ی امریکا، نیز از شنیدن این خبر خشمگین شده، به مقامات مربوطه دستور داده است تا با تدابیر جدی و موثر، در این زمینه بپردازند.

یک ارگان غیر دولتی امریکایی به نام The Project on Government Oversight» (POGO) در آغاز هفته ذریعه ی یک نامه به خانم کلنتن، از تخطی های پرسونل امنیتی در کابل خبر داده بود. در این خبر، تصاویر برهنه ی مردان در ژست های سکسی به مشاهده می رسد. پرسونل امنیتی یک شرکت شخصی که مواظبت سفارت امریکا در کابل را به عهده دارد، با یک تماس به این ارگان، از سئو استفاده ی نامشروع سخن گفته، افزوده است که، آمرین این  پرسونل امنیتی، کارکنان این شرکت را به پست ترین و اهانت آمیز ترین بازی های سکسی مجبور ساخته است.  در تصاویر، مردان مست، در ژست های مختلف هم جنس بازی دیده می شوند، در مجموع، این تصاویر ژست های بسیار ناخوش آیند را به نمایش گذاشته .

سخن گوی وزارت خارجه ی امریکا می گوید: این گونه رفتار و سلوک برای ما اصلا قابل قبول نیست، آن های که در این تصاویر شناسایی شده اند، از وظیفه سبک دوش خواهند شد. این گونه اشخاص،  به ارزش های ما صدمه رسانده، بالقوه وظایف مهم سفارت امریکا در کابل را به مخاطره می اندازند. ما همه این عمل را زشت و زیان بخش تلقی می کنیم.  

تبصره در این مورد:

 

مشخصات حکومت  موفق و شایسته، احترام به دین، فرهنگ و اعتقاد به باورهاي ملت ها  می باشد.

در جامعه ی اسلامي هيچ ظلمي بالاتر از اين نيست كه حاکمان و زمامداران آن  به اعتقادات و فرهنگ مردم احترام نگذارند.

این انگیزه ها در نزد اهریمنان ناشی از آن است که در این هشت سال در کشور ما:

1.                  وابستگی به کتاب مقدس آسمانی ما که در یک پارچگی و اتفاق مسلمانان نقش مهمی را تا کنون در این سرزمین بازی کرده باشد، در تمام صنوف جامعه مشاهده نشده. این چگونه طرز العمل اسلامی است که زمانی یک جوان را به جرم پخش و نشر برگه ی که از سر تجهیل و بی خبری صورت گرفته و  با روحیه ی دین مخالف است، برای سالیان دراز روانه ی زندان می کنند و به آن های که آگاهانه دین زدایی و فرهنگ زدایی را عملا جلو چشم مردم انجام می دهند، هیچ نوع برخوردی اسلامی  و قانونی صورت نمی گیرد. یکی از همین اعمال ناشایسته و ضد انسانی و اسلامی ، برگزاریی محافل فسق و فحشا در ماه مبارک رمضان  در سفارت امریکا در کابل است. منابع معتبر امریکایی از تصاویری سخن می گویند که در آن مردم مظلوم ما  مورد تجاوز جنسی و اهانت قرار گرفته. واکنش دولت اسلامی افغانستان در این مورد چیست؟ شاید دولت ما بگوید: ما به ایشان گفتیم و خواهش کردیم که منبعد به مقدسات ما توهین نکنند و آن ها پذیرفتند و  گفتند که ........

2.                  واقعیت امر این است که، جهل و سفاهت، فسق و فجور، نفس های آلوده و دنیاپرستی، امروز عوامل نگون بختی مردم ما شده اند. قدرت مندان و تاراج گران ملت، با شیره ی جان مردم گرسنه و فقیر، کاخ های جبروت بنا می کنند و بساط عیش می گسترند، در حالی که کشور ما در فجیع ترین و بی رحمانه ترین وضعش در تمام اقطار جهان دیده می شود. این فقر و محرومیت و گرسنگی برای ملت فقیر ما ، فاجعه ی مرگ و بیماری و بی سوادی و شکنجه ی روحی و جسمی را به بار آورده است. از این رو قرآن کریم، با تعبیر « اِنه ُ کان ظلومأ جهولا»  از غاصبانی سخن گفته که امانت الهی را بناحق به دوش کشیده و عادلان و حکیمان را از صحنه بیرون کرده اند.

3.                  مردم مظلوم ما، به پای حاکمان زورمند قربانی گشته، زنجیر های اسارت و بردگی فردی و گروهی بر فکر و روح و جسم و جان این محرومین نهاده می شود. اگر این اهریمنان سنگ دل و سرکش، احترام به اعتقادات مردم را مهمترين عامل پيوند و همبستگي ميان حكومت ها و مردم بخوانند، هرگز در ماه مبارک رمضان به چنین عمل فجیع دست نمی زنند. اما، این ها در طول هشت سال گذشته متوجه شدند که افکار مذهبی هیچ امتیاز ويژه ای نسبت به سایر افکار دیگر در جامعه ی اسلامی افغانستان در عمل  ندارد و آنچه که در اوایل و اکنون هم بسان کلیشه ی گفته شده و می شود « به مقدسات ما توهین نکنید»، دریافته اند که این مقدسات در نزد  دولت مردان افغانستان، پول، کرسی، قدرت و خوش گذرانی است و بس.

 

عبدالسمیع رفیع صافی ،  جرمنی، چهارم سیپتامبر