تکیه بر زورگویی:

 چرا امریکا حضور نظامی خود را در سوریه، عراق و افغانستان افزایش میدهد

 

 طبق معلومات نو پنتاگون، تعداد قطعات امریکایی در سوریه، عراق و افغانستان تقریباً 26 هزار نفر تشکیل میدهد. در افغانستان به تعداد 2،15 هزار نفر، در عراق 8،8 هزار نفر و در سوریه 7،1 هزار نفر نظامی و پرسونل تخنیکی قرار دارد.

به عقیده کارشناسان، امریکا طی سال گذشته حضور نظامی خود را در منطقه بطور قابل ملاحظه افزایش داده است. در عین حال تعداد واقعی گروپ های نظامی امریکا در این کشورها از ارقام فوق الذکر بیشتر است، چون احصائیه قطعات خاص را مدنظر نمی گیرد. راجع به اینکه چرا واشنگتن نیروهای اضافی به منطقه شرق نزدیک و افغانستان اعزام میکند- در مطلب منتشره در RT توجه شما را جلب میداریم.
تا تاریخ 30 سپتمبر در سوریه، عراق و افغانستان به تعداد 25910 نظامی امریکایی قرار داشتند. چنین معلومات در گزارش ربع وار پنتاگون که در تاریخ 17 نوامبر منتشر شده، درج اند. در سوریه 1720 نفر، در عراق  8892 نفر و در افغانستان  15298 نفر قرار دارند. این گزارش در چارچوب مشی بلندبردن شفافیت سیاست وزارت دفاع امریکا منتشر شده است.
احصائیه رسمی سربازان و افسران که در نوکریوالی محاربوی قرار دارند و تعداد نیروی ریزرف و پرسونل خدماتی را محاسبه میکند. ولی در تعداد اعلام شده قطعات امریکایی، قطعات نیروی عملیات ویژه و نظامیان شامل نمی باشند که در پروسه تعویض قرار دارند.
ارقام و حقایق
طوریکه پارتل 
DefenseNews اشاره میکند، پنتاگون تعداد نیروها را در کشورهای که در گزارش تذکر یافته، بطور قابل ملاحظه افزایش داده است. در عین حال منابع رسمی امریکا پیوسته، هنگام صحبت راجع به تعداد قطعات امریکایی، اشتباه میکنند.
به این ترتیب، در دسمبر سال 2016، طبق معلومات پنتاگون، در عراق به تعداد 6812 نظامی امریکا قرار داشتند. ولی در ماه نوامبر سال 2017 وزارت دفاع امریکا راجع به حضور 5262 نفر گزارش داده است. از گزارش منتشره وزارت دفاع امریکا بر می آید که در عراق در تاریخ 30 سپتمبر مجموعاً 8892 نفر قرار دارند.
قوماندان امریکایی نیروهای ایتلافی در سوریه اعلام داشته که در این کشور به تعداد 4 هزار سرباز اردوی امریکا قرار دارند. ولی بعداً
تعداد نیروهای امریکایی در سوریه، اگر بر گزارش باور کرد، از آغاز سال 2016 به اندازه 34 بار افزایش یافته است. در ماه جنوری سال 2016 در جمهوری عربی سوریه به تعداد 50 نظامی نیروی ویژه اعزام شده بود و حالا تعداد نیروهای امریکایی از 1700 نفر تجاوز نموده است.

ولی این امر مستثنی شده نمی تواند که در گزارش وزارت دفاع امریکا برخی معلومات یاداوری شده اند. در تاریخ 1 نوامبر سال 2017 قوماندان عملیات قاطعیت تزلزل ناپذیر تورن جنرال جیمس جیرارد اعلام داشت که در سوریه در حدود 4 هزار نظامی فعالیت میکنند، ولی بعداً توضیح نمود که اشتباه کرده و رقم واقعی را گویا 500 نفر تشکیل میدهد.
اندکی بعد ایریک پیئون نماینده رسمی پنتاگون به روزنامه
The Washington Post معلومات داد که در سوریه حد اکثر 503 نفر و در عراق  در حدود 5200 نظامی قرار دارند. پیئون تدقیق نمود که احصائیه ذکر شده، شامل نظامیان نمی گردد که بصورت موقتی در عملیات بکار گرفته شده.
در تاریخ 24 نوامبر آژانس 
Reuters و CNN به نقل از منابع خبر دادند که در سوریه بصورت تقریبی دو هزار نظامی امریکایی قرار دارند. مصاحبه کنندگان با رسانه ها اظهار داشتند که جرارد و پیئون در ارزیابی های شان تعداد نیروهای زمینی را مدنظر نمی گیرند.
برای جامعه امریکا مساله بسیار دردآور وضع مربوط به قطعات امریکایی در افغانستان محسوب میشود (از سال 2001 در این کشور 2300 امریکایی کشته شده و در حدود 18 هزار نفر زخمی شده اند). تعداد نظامیان و پرسونل ملکی در افغانستان از اواخر سال 2016 تقریباً دو برابر  از 4،8 هزار تا 2،15 هزار نفر افزایش یافته است.
بارک اوباما قبلاً از پلان کاهش بنیادی قطعات امتناع ورزیده بود و او اواخر دوره ریاست جمهوری خو قصد داشت در افغانستان به تعداد 5 هزار نظامی حفظ نماید. دونالد ترامپ در اگست سال 2017 در چارچوب استراتیژی نو در رابطه به افغانستان اعزام نیروی اضافی را اعلام داشت.
طبق معلومات موجود ماه اگست در جمهوری اسلامی افغانستان در حدود 11 هزار نظامی امریکا قرار دارند. مایکل اندریوس نماینده رسمی پنتاگون در تاریخ 18 سپتمبر راجع به اعزام نیروهای اضافی به افغانستان به تعداد 3 هزار نفر معلومات داد.
امریکا برای حضور نظامی خود بهانه می پالد
دلیل رسمی برای افزایش حضور نظامی در سوریه، عراق و افغانستان را مقامات امریکایی مبارزه با اسلامگرایان افراطی میخوانند. در سال 2017 نیروی ویژه و نیروی هوایی امریکا چند عملیات را علیه گروه های دولت اسلامی و طالبان (سازمان های تروریستی ممنوع در فدراسیون روسیه  تبصره مدیریت مسوول) انجام دادند.

پنتاگون در افغانستان و عراق از نیروهای حکومتی و در سوریه  از گروه های مختلف اپوزیسیون و تشکیلات عربی  کردی (بطور مثال، نیروهای دموکراتیک سوریه) حمایت میکند.
نیروهای امریکایی در سوریه بصورت غیرقانونی حضور دارند. طبق حقوق بین الملل اجازه رسمی در باره حضور نظامی در کشور دیگر را فقط مقامات ملی یا شورای امنیت سازمان ملل متحد داده میتواند.
پنتاگون در سال گذشته در جمهوری عربی سوریه چند پایگاه نظامی برای تامینات گروه های مسلح غیرقانونی ایجاد کرده است. منجمله، امریکایان در سال 2016 در نزدیکی شهر کوبانی تحت کنترول کردان خط نشست و پرواز را عصری سازی کردند و در آنجا پایگاه تامینات مادی  تخنیکی گشودند.
امریکا میخواهد حضور نظامی خود را در سوریه تا ختم پروسه مذاکرات ژینیو حفظ نماید.
رسانه های خارجی پیشبینی میکنند که این تاسیسات در آینده میتوانند به بدیل پایگاه هوای انجیرلیک در ترکیه مبدل گردند.
طبق معلومات وزارت دفاع روسیه، در حال حاضر پایگاه اساسی محرم امریکایی در منطقه التانفه قرار دارد. امریکایان نزدیک شدن به آن تا فاصله 55 کیلومتری با تهدید نابودی ممنوع ساخته اند. 
به منظور منافع ملی
جیمس میتیس رهبر پنتاگون در اواسط نوامبر اعلام داشت که ایالات متحده امریکا حضور نظامی خود را در سوریه تا ختم مذاکرات بین سوریایان در باره حل منازعه داخلی حفظ میکند. به گفته او، نیروهای امریکایی باید در جمهوری عربی باقی بمانند، به خاطر که داعش تا هنوز میتواند احیا شود.

امریکایی شناس تیمور نیلین عقیده دارد که واشنگتن در چشم انداز آینده نزدیک نیروهای خود را در سوریه حفظ خواهد کرد. هدف عمده امریکا  کاهش نفوذ ایران است که طبق معلومات رسانه های خارجی، قصد دارد در سوریه پایگاه نظامی ایجاد کند.
نیلین در صحبت با 
RT چنینپیشبینی کرد:از نقطه نظر منافع ملی این عجیب می بود، اگر امریکایان نیروهای خود را از سوریه خارج می ساخت. حالا آنها توجه شان را بر حفظ کنترول بر مناطق متمرکز ساخته که اردوی حکومتی آزاد نه ساخته، حمایت از اپوزیسیون را ادامه میدهد و بر اسد فشار می آورد. ولی این همه نه آنقدر بر ضد روسیه، بلکه برخلاف ایران انجام خواهد شد.
کارشناس پیشبینی میکند که پنتاگون در سوریه از کردان استفاده میکند. ملت که جهت متحدشدن تلاش می ورزد به وسیله فشار همزمان بر دمشق و انقره مبدل گشته است. از همینرو برای پنتاگون حفظ حضور نظامی در جمهوری عربی سوریه مهم است. نیلین این امر را مستثنی نمی سازد که واشنگتن از شعارهای سیاسی مقامات ارشد کردان راجع به خروج از ترکیب سوریه پشتیبانی میکند.
نیلین اظهار داشت:گمان نمی رود که امریکایان در سال 2018 قطعات شان را در کشورهای کاهش دهد که راجع به آنها در گزارش تذکر بعمل آمده است. اگر حضور در سوریه بیشتر از همه به اساس علل جیوپولیتیکی ضروری است، پس در عراق و افغانستان آشکارا وضع فاجعه بار امنیتی وجود دارد که منجمله پایگاه های نظامی امریکا را تهدید میکند.