زندگی

مژده به دوستداران کتاب و موسیقی

دوستی بهتر از کتاب مجوی

محمد ظاهر سپاس  به زیبا شناسان پیشکش میکند

 

    P.B 3137 AN    VLAARDINEN

آدرس های فروش

 

Ariana
mathenesserweg 137a
3027 HN Rotterdam
Nederland
tel.: 010-4626486
mobile: 0613746776
 
 
Ariana market
vierambachtsstraat 73a
3022 AG Rotterdam
Nederland
tel.: 010-4771313
mobile: 0645728351
           0641975590
 
 
Anssar Handelsges.mbH
Steindamm 11
20099 Hamburg
Duitsland
tel.: 040-243422
Fax: 040-243442
mobile: 01736063377
 
 
Pamir
Kreuzweg 14
20099 Hamburg
Duitsland
tel.: 040-2801676
Fax: 040-2801991
 

احمد ظاهـــر

 

 کتاب گنجينه ادب شامل تک بيتيهايی از غزليات حضرت ابوالمعانی ميزاعبدالقادر بيدل را که با خط نفيس نستعليق تحرير يافته است  در 720 صفحه ، با صفحات ميناتوری ، قطع و صحافت عالی از طرف انتشارات « امامت »  در شهر مشهد به چاپ رسيده است.

مؤلف و گردآورندهً اين اثر گرانقدر ، جناب محمد ظاهر سپاس هستند که با زحمات و جد و جهد 9 ساله موفق شده اند تا آنرا در دسترس علاقمند شعر و ادب دری ،  دوستداران و مخلصان بيدل قرار دهند.  مطالعه و خوانش اين تک بيتی ها بهترين و زيباترين شيوه ، کوتاه ترين و ساده ترين طريق  ، درک احساس و شناخت افکارعالی عارفانه و دلبرانه حضرت بيدل می باشد. و کسانيکه توانايی راهپيمايی در کوه و کوتل پرخم و پيچ غزليات اين عارف بزرگ را ندارند ، می توانند با خوانش اين اثر ، کام تشنهً درخور استعداد شانرا از بحرمواج يک بيت انتخابی آن تر نمايند.

محترم محمد ظاهر سپاس که در سال 1325 خورشيدی در ولايت باستانی هرات ديده به دنيا گشوده ، تحصيلاتش اصلی  اش را در رشته تخنيک به پايان رسانيده و سپس به نويسندگی و جمع آوری ابيات بزرگان رو آورده اند.

جناب سپاس دراين زمينه می گويد : « بايد بعرض برسانم که يگانه انگيزه جمع آوری تک بيتی های حضرت بيدل همانا هنر نمايی ماهرانهً مرحوم استاد محمد حسين سرآهنک ميباشد که يک زمانی سال دو ـ سه مرتبه از جانب همشهريان ادب دوست و علاقمند به اشعار بيدل و موسيقی غزل به ولايت باستانی هرات دعوت می شدند و عاشقان بيدل را  از لابلای اشعار جانفزايش مدهوش ميگردانيد. اين دعوت ها و شب نشينی ها چهل ـ پنجاه شب را در بر گرفته و شهر هرات رنگ و رونق خاصی  پيدا می نمود.

تا جائيکه خوانندگان گرامی بهتر می دانند زنده ياد استاد گرامی درجريان غزل سرايی ، تک بيتی های حضرت بيدل را که با غزل آهنگ شان تناسب خاصی داشت نيز بهم ميرساندند که شور و کيفيت آهنگ را صد چندان مينمود و نيزگاهی از فرصت استفاده نموده به تحليل و تجزيهً ابيات حضرت ابوالمعانی بيدل که از برکت همنيشينی بيدل شناس معروف کشور ما جناب قندی آغا نصيب شان شده بود می پرداختند.  چنان سکوت و خموشی در محافل حکمفرما ميگرديد که مرا بياد اين بيت بيدل می انداخت :

نزاکت برخموشی بسته اند آئين اين محفل                لب از هم وامکن تا نگسلانی رشتهً سازی

درآنزمان که بنده بيش از 12 ـ 13 سال نداشتم ، پدر مرحومم که خود نيز يکی از علاقمندان بيدل بود و نيز گاه گاهی شعر می سرودند مرا هميشه درچنين محافل باخود برده و تشويقم به فراگیری ابيات ابوالمعانی و اشعار ديگر شعرا می نمودند . با تاثير پذيری از کيفيت معانی اشعار بيدل مرا به اين انديشه واداشت تا دفتری تهيه نموده ، اشعار بزرگان بخصوص حضرت بيدل را جمع آوری نمايم که اين دقتر هميشه درجمع دوستان چه در حضر و چه در سفر با من بوده است. تا اينکه ده سال قبل درعالم غربت تصميم گرفتم تا تک بيتی هايی را از غزليات ميزا عبدالقادر بيدل به ترتيب حروف الفبا جمع آوری نمايم. بناء در مدت هشت سال  موفق شدم که به تعداد 5170 بيت در 720 صفحه کتابی را به اسم « گنجينه ادب » با خط نستعليق که خوشنويسی آنرا عبدالکريم دانش با حوصله مندی تمام تکميل نمودند بچاپ برسانم. نا گفته نبايد گذاشت که مدت يکسال خوش نويسی و ده ماه را چاپ اين کتاب دربر گرفته است که جمعا 9 سال و 10 ماه صرف اين گنجينه گرديده است.»

جناب سپاس کتاب ديگری به اسم « خمار شکن اهل دلها » آماده چاپ دارند که شامل هزار غزل با هزار انديشه از هزار شاعر است. اين مجموعه شامل شعر شاعرانی از هزار سال قبل بدينطرف بوده و شعر قديم و جديد را در برميگيرد.

همچنين ، کتابی بنام « کتاب عشق » شامل غزليات آهنگهای احمد ظاهر با نام شعرا و کتاب ديگری  به نام « غزليات نابی از گل گلاب » روی دست است.

جناب سپاس کليسيون آهنگ های احمدظاهر در دو البوم که البوم شماره يک شامل شانزده سی دی  و البوم شماره دوم شامل چهارده سی دی می باشد همراه با فوتو های رنگه احمد ظاهر واشعار صوفيانه عشقری ترتيب و تنظيم نموده است که برای علاقمندان عرضه ميدارد.

کتاب و سی دی ها را از آدرس زيرنیز بدست آورده می توانيد :

 M.Z. Sepas

Madridweg 309

P.B. 3137   AN. Vlaardingen

Neatherland

Tel : 0031 - 613588295