زندگی

 جامعه شناسی ماکس وبر

 

 

1864- 21 آوریل . تولد ماکس وبر در   ارفوت ، در تورنیگه . پدرش حقوقدان بود ، از خانواده‌ی صاحبان صنایع و تجار نساجی وستفالی ، وی در سال 1869 با خانواده اش به برلن آمد و عضو دیت شهری ، نماینده‌ی دیت پروس و نماینده‌ی رایشتاک شد . وی جزو گروه لیبرال های دست راستی تحت رهبری بنیگس از اهالی هانور بود . مادرش هلن فالنشاین وبر زنی با فرهنگ بسیار بود و بشدت نگران مسائل مذهبی و اجتماعی . وی ، تا لحظه‌ی مرگش در 1919 با پسرش روابط فکری نزدیک داشت و آتش اشتیاق ایمان مذهبی را در نزد وی تیزتر می کرد . ماکس وبر ، در کودکی و نوجوانی اش ، اغلب روشنفکران و مردان سیاست مهم زمانه اش مانند دیتلهی مومسن ، زیبل ، ترایچکه ، کاب ، را در پذیرایی های پدر و مادرش ملاقات می کرد .

 

انواع کنش اجتماعی

در جامعه شناسی وبر چهار نوع کنش اجتماعی باز شناخته شده اند. انسان ها می توانند به یک کنش غایتمندانه یا هدفداری دست یازند؛ کنش معقولانه آن ها می تواند معطوف به ارزش باشد؛ آن ها ممکن است به انگیزش های عاطفی یا احساسی عمل کنند و سرانجام این که انسان ها ممکن است دست به یک کنش سنتی زنند.

کنش اجتماعی در جامعه نوین غرب:

فرق وبر و جامعه شناسان دیگر در تحلیل جامعه غرب:  
عقلایی شدن و افسون زدایی

 روند رشدعقلایی شدن انسانها


دیگر جنبه های عقلایی شدن


تفسیرتاریخ بشری از نگاه وبر