زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی، فلسفی

 

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

 رقص آفریقایی- مراکش 

    خطابه هایی که بر کورۀ انتخابات ایراد می شوند، سوزان و آتشین است.نتایج ابتدایی انتخابات ،از یکسو بر لبی ،خنده و هوس را جراحی  می کند واز سوی دیگر  طرب و عسل را از چشمۀ چشمی فوران می دهد. تقلب، تخلف، تخطی، فریب، دروغ ،پیروزی، ناکامی، ارگ، مرگ... مفاهیمی است که درین روز ها از هر حنجره و هر رسانه ای بگونه های متفاوت بیرون میپرد.  

محمد شاه فرهود

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

گذری بر تئوری ریزوم  ژیل دلوز

  اکنون ما دردنیایی زندگی می کنیم که هنوز برق شمشیرها و غرش توپخانه های متخاصم و مقابله ی تفاوتها با هم لحظه ای باز نمی ایستند. در دنیائی که هنوز تلاش بریک دست بودن پدیده ها ، قومیت ها، تفکرها، فرهنگ ها، زبانها، و نوشتار ها اصرار دارد،آن هم در دنیائی که طبیعت آن در هیچ لحظه اش یکدست آفریده نشده و نمی شود.  

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

تاریخ نهضت های آزادیخواهی

قسمت 37

   بازگشت مشروطیت و تبعات آن

گفت و شنوند  فرید سیاوش با داکتر اکرم عثمان صاحب نظر مسایل افغانستان

  گذر از حکومت خود کامه به حکومت مشروطه محتاج تدارک مقدمات و زمینه های مادی و نظری آن میباشد. اگر اسباب ووسایل یک تحول تاریخی فراهم نباشد هر اقدامی از بالا برخورد نمادین یا سمبولیک به قضیه می باشد، برخورد با این مهم در کشور ما چگونه بوده و است؟  

 نوستالوژی خلافت اسلامی

زوال عقل  چیست؟

 از اسطوره به مثابه گفتمان

خلیفه اسلامی درکابل

پایان شوالیه پیر

   ( تاملی در اندیشه  و شعر  دکتر رضا براهنی)

این  خرافه های سلامت را باور نکنید

 

با معجزات عسل و دارچين آشنا شوید

 

رویکرد امیک و اتیک در تحقیقات انسان شناسی

نامه ای بر " بوطیقای پاشان چشمهای سیاه بهار"

عبدالودود فضلی

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

تاریخ پایان نیافته

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

30
 

 Updated Sunday, 27 July 2014