زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی، فلسفی
 

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

 

 می بخور منبر بسوزان ،مردم آزاری مکن

تاریخ نهضت های آزادیخواهی

 

محمد هاشم میوندوال

داکتر محمدیوسف

 

 برزخ بین مشروطیت و مرکزیت

 قسمت 57

   گفت و شنود  فرید سیاوش با داکتر اکرم عثمان صاحب نظر مسایل افغانستان

  در سر زمینی مانند افغانستان تطبیق نظام مشروطه که از تبعات الزامی دموکراسی می باشد کاری بی اندازه دشوار است.
 دوران دموکراسی ده ساله با وصف محاسن و تاثیرات ماندگارش در عرصه های تامین آزادی های مدنی و حقوق سیاسی قادر نشد که شالوده یک رژیم مردمگرا و مبتنی بر خواست و اراده اقشار فرو دست را بگذارد.
 

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

حقيقت اخلاقي يا رفاه ليبراليستي ؟ 

جان ديويي

  وظيفه اصلي تاريخ فلسفه، نشان دادن دليل جدايي و غلط بودن مقوله هاي : ذهن-عين ،آگاهي-شناخت، روح-ماده، است چون شناخت ابزاري براي نزديكي به ماهيت واقعيات نيست بلكه كوشش براي خلق و كشف واقعيتي جديد است  

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

چالش های دولت مدرن در افغانستان

 حمزه واعظی، نویسنده و پژوهشگر

ترکیه در خطر

آیا می دانید؟

استراتژِي ما، پودموس

بزرگترین گنجینه طلایی جهان در افغانستان

روغن کنجد و خواص شگفت‌انگیز آن

افسردگی چیست؟ افسرده کیست؟

 درمان ، تب خال و میخچه

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

تاریخ پایان نیافته

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

30
 

 Updated Thursday, 13 August 2015