زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی، فلسفی
 

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

 

به داغ نامرادی    

 

تحولات، وقایع و رویداد های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دو تا صورت  یا دو رُخ دارند؛ یکی صورت ظاهر یا رُخ پیدا که دیده می شود. دیگری صورت باطن یا رُخ پنهان که دیده نمیشود؛ اسباب و علل یا ریشه های حقیقی و واقعی به وجود آمدن آن رویداد، چیزهای دیگری است که باید کشف و شناسایی شوند و سرنخ های را باید یافت تا به ریشه رسید.

 

 

   

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

کنفوسیوس و ترسیم رستگاری

  از نظر کنفوسیوس تاریخ به معنای أخص با کسانی آغاز می‌شود که جامعه، حکومت، آداب و رسوم و قوانین را بنیاد نهادند و از آنجا که در آرای افلاطون نیز اشاراتی به دوران طلایی در بحث آتلانتیس شده است، از این لحاظ شاید بتوان اندیشه او را با تاریخی گری کنفوسیوسی مقایسه کرد.  

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

هزاره ها در تیررس داعش, افغانستان در آستانه جنگ مذهبی است؟

   یک مساله که جای امیدواری دارد محکومیت حملات داعش از سوی تمام طیف های سیاسی (حتی طالبان است). این مساله تفاوت میان اکثریت افغان ها و یک اقلیت مذهبی متعصب را نشان می دهد که به جای تشدید تنش ها میان سنی و شیعه، افراد را از تمام طیف های مختلف در کنار یکدیگر قرار می دهد.    

 اردوغان دیگر نمی‌تواند به کسی اعتماد کند

 

 فرانسه چگونه به صورت هدف مشروع گروه های جهادی

جگر تنها عضو تحریک پذیر در مصرف الکل نیست

 خاطرات چگونه در مغز فراموش می شود؟

 

حاشيه بر تئوري و پراكسيس

جایگاه نـــظریه و نقدادبی در پژوهـش ‌های ادبــــــی

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

تاریخ پایان نیافته

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

30
 

 Updated Sunday, 21 August 2016