زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی، فلسفی
 

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

 

 بی تو هرگز

تاریخ نهضت های آزادیخواهی

 نظام جمهوری در مقابله  با دشواری های داخلی و خارجی

 قسمت 59

   گفت و شنود  فرید سیاوش با داکتر اکرم عثمان صاحب نظر مسایل افغانستان

  تا دولت-ملت در یک محدودۀ معین جغرافیایی تاسیس نشود و اقوام ساکن در آن قلمرو سیاسی مراحل لازمی از استحاله،جوشش و ادغام را نه پیموده باشند رجوع به آراَ و نظر عمومی کار ساز نخواهد بود.چه دست فرد ناوابسته و صاحب اختیار ،زیر سنگهای سنن خانواده،قبیله و دیگر موسسات سنتی اسیر می باشد. و فاقد یک میدان مناسب تاریخی برای اظهار وجود و ابراز نظر می باشد.  

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

از گفت و گو گريزى نيست

نگاهى به انديشه هاى گادامر، فيلسوف گفت و گو

  ذهن انسان هيچگاه مجرد و تك نيست، بل همواره درمكالمه با ديگران است، ديگرانى كه چيزها يا كسان غير از او هستند، يك يا بسيارى از هم سخنانى كه او ناگزير از مكالمه با آنان است. گاهى ديگرى به صورت جسمى حاضر است و مكالمه در وضعيت گفتارى قرارمى گيرد، اما گاهى ديگرى يك متن يا يك تصوير است.  

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

درامدی بر باز شناختی تجدد خواهیو نخستین مرحله رفورم درافغانستان

مدرن سازی افغانستان ازکجا آغازشد؟

دکترنجیب الله مسیر

دگرسازی سیستم سیاسی ونقش آن درفرایند همگرایی وآشتی ملی

گذاراز بحران عمومی به آرامش ملی

مهاجر، پناهنده، پناهجو؛ راهیان اروپا را چه باید خواند؟

 

اوردولیبرالیسم (*) آلمان ، قفس آهنین برای قاره کهن

  میشل اُنفره و تقدس طبیعت

چند راه برای افزایش قدرت حافظه

باز آمدم که فکر تو را آب و گل کنم

دانشمندان روش توقف انتشار سرطان را پیدا کردند

فرید سیاوش

 

می گویند جغرافیای یک کشور را خداوند و تاریخ آن را شیطان می نویسد؛ اما تاریخ و جغرافیه افغانستان را شیطان نوشته است. گواۀ آن، تپیدن افغانستان در حال و احوال ماقبل تاریخ است؛ کشور قرن بیست و یکمی که در ژرفای جهل و تعصب و فقر گسترده شط می زند و خون انسان کفاره میدهد. کشوری که قطار ترقی آن در درۀ توطئه سرنگون گردیده و آرامشش را اژدهای جهل و تعصب قورت داده است. کشوری که هستی اش را با واسکت انتحاری طالب و ساطور و شمشیر داعش مالچه کرده و فرهنگش را سر داده است.

 

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

تاریخ پایان نیافته

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

30
 

 Updated Saturday, 12 September 2015