زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی، فلسفی

 

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

  فرزانه ناز لکه شمال

تاریخ نهضت های آزادیخواهی

قسمت 39

 بیان تفصیلی سازمانهای سیاسی نا وابسته به دولت در دوران صدارت شاه محمود خان

   گفت و شنوند  فرید سیاوش با داکتر اکرم عثمان صاحب نظر مسایل افغانستان

  در آن سال هیچگونه عامل مجبره ای از سوی بنیاد جهانی بر صدراعظم وقت افغانستان تحمیل نشده است.ولی باید اعتراف کرد که درک حاکمیت افغانستان از پیدایی شرایط جدید و لزوم ایجاد تغییرات دموکراتیک در ساخت اداره و مدیریت سیاسی کشور درکی به موقع بود و خبر از تطابق ایجابات داخلی و ایجابات بین المللی میدهد.  

فلسفه سیاسی چیست؟

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

توماس ادیسون و صد ها اختراع

  در نظر برونو جهان دارای روح است و عقل اصل روح جهان است و هر چیز زیر تاثیر و مشمول شناخت عقل است . غیر از روح جهان و عقل ، عنصر سوم در جهان ، ماده است که منفعل نیست بلکه فعال است یعنی ماده ای متغیر و معتبر . اوحاد ریز تشکیل دهنده طبیعت و جهان ، مونادها هستند  

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

شبح عبدالرحمن خان ورعایای قرن 21

شارژ موبایل با هیمه آتش

 

 

انتخابات: اصل مشکل در کجا است؟

تمرکز  زادیی و رابطه آن با اقتدار

 

تمرکز زدایی با جریان دموکراتیک شدن رژیمهای اقتدارگرا پیوند نزدیکی دارد و حمایت از آن از خصیصه های بارز تفکر آزادی خواهانه بشمار میرود

 

روسیه، اروپا و آمریکا

سرطان پروستات؛ علل و علائم آن

 

  حقایقی در مورد تستوسترون ،هورمون جنسی مردان

 

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

تاریخ پایان نیافته

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

30
 

 

 Updated Saturday, 27 September 2014