زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی، فلسفی

 

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

 

خوش به حال درختان شما  

چالش های دولت مدرن در افغانستان

 حمزه واعظی، نویسنده و پژوهشگر

تاریخ نهضت های آزادیخواهی

پیشگویی ها و نظریات سیاسی

عبدالمجید خان زابلی صاحب نظر و طراح سیاستهای اقتصادی

 قسمت 47

   گفت و شنوند  فرید سیاوش با داکتر اکرم عثمان صاحب نظر مسایل افغانستان

 

از آنجاییکه منویات شعوری بورژوازی ملی به عنوان پایۀ اساسی یک نظام لیبرال، در وجود چند نفر از سوداگران داخلی تجلی میابد و برنامه های آنها در قوانین اساسی سالهای مابعد انعکاس می یابد، ایجاب میکند به این موضوع بیش از حد معمول پرداخته شود.

 

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

حقيقت اخلاقي يا رفاه ليبراليستي ؟ 

جان ديويي

 

وظيفه اصلي تاريخ فلسفه، نشان دادن دليل جدايي و غلط بودن مقوله هاي : ذهن-عين ،آگاهي-شناخت، روح-ماده، است چون شناخت ابزاري براي نزديكي به ماهيت واقعيات نيست بلكه كوشش براي خلق و كشف واقعيتي جديد است 

 

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

پیدایش ملت یک مفهوم ودوبیان

 برگردان وگزینش از: دکترنجیب الله مسیر

 6تله ذهنی که زندگی‌تان را نابود می‌کند

 

تفاوت بین کلسترول خوب (HDL) و کلسترول بد (LDL)

زبان شناسي فلسفه ساختارگرايي وپساساختارگرايي

پردازنده‌ی ۶۴ بیتی با ۳۲ بیتی چه تفاوتی می‌کند؟

 

 از فزیک چه میدانیم؟

 خداحافظ بیگ بنگ، سلام سیاه چاله؟

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

تاریخ پایان نیافته

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

30
 

 

 Updated Thursday, 29 January 2015