زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی، فلسفی

 

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

 در آن نفس که بمیرم در آرزو تو باشم 

صحبت فرید  سیاوش در محفل بزرگداشت از کارکرد های فرهنگی ببرک ارغند

در قسمت خلق واژه تفاوت به (ط) وفرق آن با تفاوت به (ت) هایدگر را دریدا بشنوید؛ خواهش است.

تاریخ نهضت های آزادیخواهی

نهضت اتحادیه محصلین

قسمت 43

   گفت و شنوند  فرید سیاوش با داکتر اکرم عثمان صاحب نظر مسایل افغانستان

 

1-   آیا نهضت روشنفکری در افغانستان سیر تحول منظم و همبسته داشته و یا اینکه دارای  سیر تحول    نا منظم و گسسته ؟

2-    مدرنیسم چگونه وارد کشور ما شد؟

 

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

اسطوره امروز 

 از زبان‌شناسی ساختاری تا نشانه‌شناسی

 

رولان بارت

 

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

مولانا و حافظ دو همدل یا دو همزبان؟

ادبیات اروتیک و ادبیات پورنوگرافیک

 

 

   تهدید تورم بوروکراتیک در حکومت وحدت ملی

طرح  پیشنهادی برای دولت داری بهتر

سید نظام الدین وحدت

ناتو جبهه شرق را در مرزهای روسیه باز می کند

فلسفه آزمایشی (اکسپریمنتال) چیست؟

آیا چین یک امپریالیست است؟

 

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

تاریخ پایان نیافته

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

30
 

 Updated Friday, 28 November 2014