زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی، فلسفی
 

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

 

 هرگز از یاد من

فرید سیاوش

  از گذشته دور دغدغه و پرسشی جدیِ در محیط خلوت- شلوغ ذهن انسان در گردش است که راه درست فکر کردن و اندیشیدن کدام است؟؛ تفکر و اندیشه درست را از نادرست چگونه میتوان تشخیص داد؟ . احتیاج آدمی به یافتن روشی برای جلوگیری از خطا در اندیشه و فراگیری روش درست فکر کردن،  

  جامعه گرایی و نسبت آن با لیبرالیسم و هرمنوتیک

 

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

نکاتي درباره‌‌ي مفهوم روح در فلسفه‌ي هگل

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

متافیزیک حضور

ژاک دریدا

   بحران رمان ، بحران فرهنگ و ادبیات است

 

توان، ناتوانی، تفکر و آینده

 

 
               

نیچه و خاستگاه مفهوم مدرنیسم

.
 

شرايط تاريخيی که تحت آنها پديدارهايی مانند اخلاق خير و شرّ  سر بر می‌آورد و ارزيابی مستقل اين گونه ارزشها را نيچه در تحليلی پيچيده و سه بخشی عرضه می‌کند. او ابتدا نشان می‌دهد که اخلاق خير و شرّ را بايد محصول يک موقعيت تاريخی مشخص، توزيع نامتساوی قدرت و فرهنگ خدايگان و بندگان دانست و آن را در تباين با اخلاق اشرافی مبتنی بر پست و والا و به‌منزله‌ی عصيان عليه چنين اخلاقی درک کرد.

 
 

چگونه قند خون خود را کنترل کنیم

 زن شاکی

   سیـزده عضو بدن که نیازی به آن نداریم

 نگارش: فرید سیاوش

  در زمانه های دور پادشاهی بود که میخواست معنی و مورد بکار برد عذر بدتر از گناه را بداند. از هر کسی جویا شد، ولی هیچ کسی نتوانست شاه را قناعت دهد. از قضا روزی درویشی پیدا شد و ادعا کرد که او میتواند به اعلیحضرت بفهماند که "عذرِ بدتر از گناه "  چیست.  

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

تاریخ پایان نیافته

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

30
 

 Updated Wednesday, 23 December 2015