زنـده گی   

زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی

 

 

 

پشــتو

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

راديوی آزادي

رادیو آشنا

گنج شایگان

شبکه اطلاع رسانی افغانستان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

مرا ببوس

Fale Hafez

شــیطان آمد

فانی

 

 

ناوگان وسواس

 

دعا بده بروم

 

  حریم عشق

فصل بي ستاره

  زینت نور

غزل

فریبا آتـش صادق

  دوباره

انجیلا پگاهی

شعر و داستان

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

آیا میدانید؟

دیگــر سـایت هـا

روانشناسی

خدايا گرفتار آن دردم 

دعـا

 او خدا جان دلم تنگ است

اتاق من/ عید عاشق/آخرین خبر

نامه بر دری

 

 

 
 
 

 
 
 

  

 

بنیان افگنی متن

 

سال 2007 سال مولوی

               

دیالکــتـــیک نگــــــری جستار (1-2)

.

محمد شاه  فــرهـود

دیلکتیک مولوی است .که ازپذیرش جمع ضدین وجنگ ضدین قبولکردحرکت وتغیروجابجایی نوبجای کهنه که ازطریق نفی وگذارازکمیت به کیفیت جدید صورت میپذیرد،دیالکتیک عرفانی مولوی رابه عالیترین مدارج معرفت وبینش تکامل میبخشد . اگردیالکتیک را ازمثنوی برداریم ، درواقع راه پیوستن به حق را مسدودکرده ایم . اگردینامیزم نوآیین وتغیر رابرداریم ، تمثیل هاراساکن وفرسوده کرده ایم .

 

 

 

 

 

 

 

افغانستان،جرایم جنگی ومسایل ان

بگذارهر کس از اعمال وکردار خود در گذشته وحال اگر نه درپشت میله های زندان

حد اقل در حافظه تاریخ که بدستان پاک وبیغرض نوشته شود, مسئول وپاسخگو باشد

 

 

  زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

 

(تاریخ نهضت های آزادیخواهی )

قرائت نوین از تحول اندیشه تاریخ

قسمت چهل وچهارم

تشدید بحران در حکومت مشروطه خواهان دوم

   

   

گفت و شنود ســیا وش با داکتر اکرم عثمان صاحب نظر مسایل افغانستان

تعلق  خاطر  ما  به  نهضت  مشروطه  در  افغانستان  به  سبب

تعلق  آن  نهضت  به  عقلانیت  و  ایجاد  جامعۀ  مدنیســـت.

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 
   
  از میان مطالب و مقالات

تــالار اندیشــــــــــه

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

فیلسوف  مینی مالیست  دوره باستان

 

دیوگنس

 
 

 

 

انسان دگرگون شونده در اقتصاد بازار

اين هنجارشکني نو، آشفتگي هاي بزرگي را در گفتمان هاي امروزين به دنبال داشته است. هنجارشکني يادشده در پوشش بوي خوش آزادزيستي پيچانده شده است. اين آزادزيستي برپايه ي خودبسندگي افراد و گسترش آسان گيري در همه ي زمينه هاي اجتماعي و از جمله مرام جمعي بنا شده است.

 
 

غلام حیدر یقین

آئــيــن عــــيـــاری 15

کا که ها و جوانمردان افغا نستان معاصر

نيويارك تايمز و دخالت مستند پاكستان در افغانستان

 
   
 
 
   

منافع هند و پاکستان در افغانستان

 
   
 
 

استراتيژي سياست خارجي و نیاز..... افغانستان

   

تــوشــــــــه

مجموعه از دانستنیها و مسایل سیاسی 

اجتماعی ،علمی و فرهنگی

               

ویژگی های اجسام مادی از دیدگاه ابن سینا

.

ترانه جوانبخت

 

ابن سینا صورت و ماده را ذات می داند نه صفت. او دو سبب برای به وجود آمدن ماده در نظر می گیرد: سبب اصل (یا عقل) و سبب کمک کننده (صورت مطلق یا نامتعین). از نظر او صورت شریک عقل است و بر ماده تقدم ذاتی دارد. سبب نوع دوم یعنی سبب کمک کننده بقای ماده را با دگرگون شدن صورت ها موجب می شود.

 

 

 

 

 

 

نگاه ســوم به عاشورا

 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 
آشنايي با ويتامينها و مواد معدني پل اينشتن رزنين رئاليسم    واقع گرايى 

لاله امبلی

 

 

 

تصویر گناه

جهنم را بهشتی فرض کردیم      بهر سو نا له ی را عر ض کردیم

زآتشـــخانه همســایه خویش       دریغا زندگی را قرض کـــــــردیم

بهتر است به جای لعنت فرستادن به تاريكی، شمعی بيفروزی(کنفوسیوس) 

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

تقویم سال 1385 خورشیدی

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

کمپیوترشخصی

رابعه بلخی

 دقيقی بلخی

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

اپیکور

بشار بن بُرد تخارستانی

 

حضرت بـــــیدل

زیست شناسی بیماری ایدز

بيماري قند

سرطـان هـا

نظام خورشیدی

زير ساخت اينترنت

 

  مــرد و نامــرد

داستان کوتاه

 

 

نگارش و خوانش از

اکــــرم عثمان

رنگارنگ

 
نشر پـیام های تبریکه ، تسلیت، اعلانات و ساخت سایت به قیمت های مناسب پذیرفته میشود  

 

استفاده از مطالب و عکسهای  زندگی "  با ذ کر نشانی مأ خذ مانعی ندارد