فتوای شرعی عالم دینی الازهر مصر

 بنام جمال البناوخانم دكتر عزت عطيه

تهیه وارسال :  امین الدین ( سعیدی )

       بوسیدن  بین دختر وپسر جوان از لحاظ شرعی اسلا می ممانعتی ندارد

 

/

فتواي جديد يك متفكر اسلامي به نام جمال البنا از كشور مصر در خصوص حلال بودن بوسه بين دختران و پسران جوان" در اماكن عمومي بحث و جدال گسترده اي را در بين مجامع علمي و ديني مصر ايجاد كرده است.


به گزارش خبر ګزاری اژانس خبری  العربيه؛ "البنا"   شیخ  جمال البنا یکی از شیوخ  جامع الازهر فتوای  را  صادر   نموده  وبر حلال بودن  بوسه بين دختران و پسران  که  تا هنوز ازواج  نه نموده اند ، صادر نمود .

وی طی فتوای ګفته است  این مساله  در دین مقدس اسلام ضمن "اشتباهات" وارد شده است. اين اشتباهات، گناهان كوچكي هستند كه با كارهاي  واعمال  خیر ونيك از بين مي روند.


وي همچنين به با اشاره به فتواي خود به العربيه گفت: به ما واجب است كه نسبت به واقعيتي امكان تجاهل به ان در اين عصر فعلي نيست شناخت پيدا كنيم. در واقعيت اين عصر كنوني، بسياري از دختران پسران جوان توانايي ازدواج را ندارند. اين درحالي است كه آنان در شرايطي هستند كه بسياري از عوامل خارجي كه باعث تحريك غريزه جنسي مي شود بر ايشان سايه گسترانده است. غريزه جنسي اي كه خداوند در انسان بنا نهاده است.

وي مدعي شد: ما نبايد اين مشكل را دست كم بگيريم و كوچك بدانيم. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، و اين فتوا به معناي دعوت به فساد نيست.

 

 البنا همچنين بالا رفتن سن ازدواج، زياد شدن مشكلات آن و بيكاري را از مسائلي عنوان كرد كه باعث اين گناهان كوچك مثل بوسه زدن است، مي شود.
برخي از علماي الازهر البنا را متهم به انتشار فحشا از طريق اين فتوا كرده و خواستار برگشت وي از اين نظر شده اند.

 جمال قطب كه يكي از بزرگان دانشگاه الازهر و رئيس سابق بخش فتواي اين دانشگاه بوده است به شدت به البنا اعتراض كرده و گفت: اين گفتار سبب نشر فحشا و مسائلي كنترل ناپذيري خواهد شد.

قابل تذکر است صدور فتاوي جنجال برانگيز از سوي مركز الازهر كه عمدتا با قصد سازگاري بين دين و دنياي جديد صورت مي گيرد، اخيرا افزايش خاصي پيدا كرده است، بطور مثال اخيرا دكتر عزت عطيه استاد و رئيس بخش حديث در دانشگاه الازهر گفته بود كه براي جلوگيري از خلوت يك زن و يك مرد نامحرم در محل كار، "زن مي تواند به همكار مرد خود شير بدهد تا آنها باهم محرم شوند!

۲- فتوای خانم  دکتر عزت عطیه

به گزارش العربيه، دكتر عزت عطيه رئيس بخش حديث دانشگاه الازهر مصر درباره روش جديد محرم شدن مرد و زن در ادارات دولتی  فتوائي جدید  را صادر نموده است :

 به گزارش العربيه دكتر عزت عطيه رئيس بخش حديث الازهر فتوا داده است اگر دو همكار (يك زن و يك مرد) در يك اتاق كه درب آن توسط فردي جز آنها باز نمي شود كار مي كنند بخواهند بين آنها محرميت ايجاد شود زن مي تواند پنج بار از شير خود به همكار مرد خود بدهد و بدين ترتيب آنها با هم محرم و حضورشان در يك اتاق شرعي مي شود. براساس اين فتواي عجيب درصورتي كه اين عمل انجام شود زن مي تواند چهره و موهاي خود را به مردي كه شيرش را خورده است بنماياند. وي البته اين را هم گفته است كه چنين محرميتي بايد به صورت رسمي و كتبي ثبت شود.

براساس اين فتوا كساني كه با اين روش محرم مي شوند، مي توانند با يكديگر ازدواج كنند ولي تا قبل از عقد متعارف شرعي حق داشتن روابط زناشويي را نخواهند داشت .