اعلام استرتیژی جدید در مورد افغانستان توسط اوباما

 

وباما: شکست دادن القاعده عمده ترين هدف ستراتژي جديد افغانستان است

 

امروز جمعه بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده امريکا خطوط عمده ستراتژي جديد افغانستان

به طورفشرده اعلام کرد وگفت: هدف عمده عبارت است ازبستن شبکه تروريستي القاعده درپاکستان وافغانستان.

 

اوباما گفته است :" ما يک هدف روشن و متمرکزشده داريم تا درپاکستان وافغانستان القاعده را برهم زده، نابود کرده وشکست دهيم وازبرگشت مجدد آن به اين يا آن کشورجلوگيري کنيم ".

 اوباما تصريح کرده است که  جنگ به کشورهمسايه پاکستان ، جايي که ايالات متحده امريکا ازوراي مرزها گاهگاهي عليه مواضع تروريستها حملاتي انجام مي دهد،کشانده خواهد شد.اوگفته است که آينده افغانستان به طور" گريز ناپذيري" با آينده پاکستان ارتباط دارد.

 اوباما گفته است که "حدسيات استخباراتي متعددي هشدارداده اند که القاعده به صورت فعالانه طرح حمله برسرزمين ايالات متحده امريکا  را از پناهگاه هاي محفوظش درپاکستان دارد".

 اوباما هشدار داده است  که هرگاه حکومت افغانستان به دست طالبان بيفتد، اين کشور دوباره " پايگاه تروريستهايي مي شود که مي خواهند تاجايي که بتوانند، مردم ما را بکشند".

 اوباما درخطوط عمده ستراتژي جديد افغانستان  گفته است : اين ستراتژي شامل  سربازان بيشتر بين المللي و همچنان کمکهاي مالي بيشتربه پاکستان مي باشد. اوعلاوه کرده است که براي افغانستان درظرف پنج سال آينده 7.5 مليارد دالربراي مکاتب وشفاخانه ها اختصاص داده مي شود وقبلاً درمورد اعزام 17000سربازاضافي به اين کشور تصميم گرفته شده است.4000سربازديگرنيز درافغانستان توظيف مي گردند تا به نيروهاي امنيتي افغانستان آموزش بدهند. 

 نکات عمده در استراتژی جدید ایالات متحده امریکا نشان می دهد که چشم انداز مبارزه علیه تروریزم و حکومت سازی در افغانستان و پاکستان روشن و مستحکم خواهد بود. استراتژی جدید ایالات متحده امریکا که عمدتا به شکست القاعده و بازسازی زیرساخت های اساسی افغانستان از جمله توجه به بخش زراعت و ایجاد مشاغل است، می تواند نوید روشنی برای آینده بهتر برای افغانستان و منطقه باشد.
نکته ی دیگر این استراتژی که به افزایش و آموزش شمار نیروهای اردوی ملی و پولیس ملی ارتباط دارد، نیز واضح، روشن و قابل توجه است. حمایت از افزایش و آموزش نیروهای اردوی ملی و پولیس ملی، هم چنان که در این استراتژی پیش بینی شده است، افغانستان را قادر خواهد ساخت تا در بلند مدت مسوولیت های امنیتی و دفاع خود را به عهده بگیرد و آن را تامین کند.
هم چنان که در این استراتژی تاکید شده است، حمایت از حکومت ملکی پاکستان، حمایت از ایجاد اصلاحات در سطوح حکومت ایالت سرحد و همکاری با ارتش و استخبارات این کشور برای تامین امنیت سرحدات غربی آن، از یک طرف زمینه های توسعه نظام دموکراتیک را در پاکستان مساعد تر می سازد و از جانب دیگر باعث می گردد تا همکاری ارتش آن کشور در نابودی پناهگاه های تروریستان در مناطق قبایلی آن کشور، موثر تمام شود.
نکته ی دیگری که در این استراتژی نوید بخش است، توجه به تربیت و آموزش متخصصان ملکی برای افغانستان است. متاسفانه فقدان کارشناسان کافی در افغانستان در طول هشت سال گذشته باعث گردیده بود تا بخش اعظم از کمک های جهانی صرف مصارف و معاش های کارشناسان خارجی گردد. این در حالی بود که عدم آشنایی کارشناسان خارجی به شرایط افغانستان و عدم ارتباط نزدیک آنان با مردم این کشور، موثریت کار آنها را نیز کمرنگ ساخته بود و در عین حال باعث ایجاد سوتفاهم میان متحدان خارجی افغانستان و دولت این کشور شده بود.
در حالی که در این استراتژی توجه کمتری به نام  گروه طالبان نشان داده شده  است، تاکید شده که با آن عده از طالبانی که قانون اساسی افغانستان را می پذیرند باید مصالحه صورت گیرد و ادغام آنها در جامعه افغانستان  باید به رهبری حکومت این کشور و از طریق ایجاد دفاتر ولایتی در چوکات ریاست مستقل ارگان های محل به پیش برده شود. در حالی که این نکته استراتژی قابل قبول به نظر می رسد، بخش دیگر آن که تاکید می کند تا شورشیان دستگیر شده و یا تسلیم شده را مجددا مسلح ساخته و از آنها در برابر شورشیانی که در جنگ قرار دارند، استفاده شود، قابل نگرانی است. زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که شورشیان پس از بدست آوردن حمایت های لازم مجددا در صفوف طالبان برعلیه حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی به مبارزه نپردازند. هرچند استراتژی تاکید کرده است که باید این کار مبتنی بر تجربه های عراق صورت گیرد، ولی فراموش شده است که افغانستان، عراق نیست و بعید است که بتوان تجربه های کشوری چون عراق را در افغانستان تطبیق کرد.
متاسفانه در این استراتژی به مساله توسعه دموکراسی، حقوق بشر، عدالت و  حمایت از آزادی بیان در افغانستان هیچ اشاره ای نشده است. با این حال استراتژی از تامین امنیت و برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و آزاد برای افغانستان حمایت کرده است و پیشنهاد کرده است تا امنیت انتخابات به ترتیبی فراهم شود که مردم بتوانند با خیال راحت رای بدهند و حکومت خود را انتخاب کنند.
نکات دیگر استراتژی که به مساله حکومت سازی، شفافیت، حسابدهی، مبارزه با مواد مخدر و ارتباط آن با شورشیان، جلب توجه همسایگان به موفقیت پروژه افغانستان پرداخته، نیز دارای نکات عمده و قابل توجه اند.  
نکته ی بسیار روشن این است که با اعلام این استراتژی باراک اوباما، رییس جمهور ایالات متحده امریکا اعلام کرد که هیچ گونه نگرانی برای تامین هزینه های آن وجود ندارد و امریکا حاضر است تا در ظرف سه سال آینده بخش های عمده این استراتژی را در افغانستان تطبیق نماید.
در حالی که اعلام این استراتژی چشم انداز مبارزه با تروریزم را در افغانستان و منطقه روشن تر می سازد، مردم افغانستان نیز می توانند به یک آینده بهتر و آسوده تر در پرتو صلح و قانون امیدوار باشند.