شــب شــــــعر شاعر زنا ن افغانستان در وین

  

 اعضای (انجمن همبستگی با مهاجرين افغان در اروپا) کارکنان (فصلنامۀبانو )و(کانون فرهنگ افغان دراتریش) ،  ،در پی آنند  تا برای نخستین بار ،  شب شعر شاعر زنان افغانستان  در اروپا را، در مرکز کشور اتریش بر پابدارند. در این بزم با شکوه،  از شاعران ،  نویسندگان ، روزنامه نگاران و بانوان فرهنگی  کشور،مقیم اروپا، دعوت به عمل می آید  تا با سهمگیری خویش در این هما یش ، رسالت شان را در امر ستودۀ ادبیا ت زنان ادا سازند.

 این همايش  با کوشش وسهم مشترک بانوان راه اندازی می گردد و تقاضا می گردد تا  علاقمندان با فرستادن پیشنهادها ی سازندۀ شان ، ما را یاری رسانند.

سزاوار یاد آوری است که نهاد های یاد شده ،محل رهایش را در شهر وین  برای مهمانان  به عهده  دارند و برای  هر یک از بانوان شاعر، به رسم قدر دانی تحفه  و سپاسنامه یی  در نظر گرفته اند؛ البته هزینۀ رفت و برگشت به دوش  خود شرکت کنندگان خواهد بود.

در این شب به یاد ماندنی سرایندگان و نوازنگان نام آشنا،  بزم ساز و سرود را  به راه  خواهندانداخت تا در کنار شعر و غزل، نوای موسیقی  نیز بر شور و حال این بزم  انس بیفزاید.

زمان: ساعت 17 بجه ء8 ماه آگست سال 2009

مکان: . Haus der Begegnung Donaustadt.

 Schrödingerplatz 1, Bernoullistraße 1, 1220 Wien

                غوث الدين "مير"

      رئيس انجمن همبستگی با مهاجرين افغان در اروپا

و مسوؤل ( کانون فرهنگ افغان در اتريش )

 www.akis-eu.com                    

  واکنشهای مثبت واعلام همبستگی پيرامون برنامه شعر وغزل

 

طوری که هموطنان گرامی در جريان هستند، چندی قبل بنابر ابتکار اینجانب در اتريش وحمایت انجمن های همبسته گی با مهاجرين افغان دراروپا ،کانون فرهنگ در اتریش، کارکنان فصلنامه، انجمن زنان روشن، انجمن حفظ حقوق زنان وکودکان افغان در اتریش وشورای زنان درالمان باحمایت سایر شخصیت های فرهنگی افغان دراروپا،  اطلاعيه ای مبنی به برگزاری محفل بزرگ شعر وغزل  برای بانوان، بويژه دوشیزگان که تازه به سرودن شعر روی آورده اند، انتشار یافت. قرار است چنين َهمايشی  در 8 ماه اگست سال 2009 میلادی در شهر وين کشور اتريش  راه اندازی شود.

تعدادی از فرهنگيان فرهيخته اعم از شاعران و نویسنده گان  با سابقه و جوانان تازه کار با اظهار همبسته گی بعد از نشر اطلاعيه تاکنون (.7.02 2009)  در سکرتريت وتيم سازماندهی  ثبت نام نموده و وعده همکاری وشرکت فعال در محفل یاد شده را داده اند:

شمارفرهنگیان عزیز که مارا دربرگذاری این برنامه تشویق و یاری نموده اند.

-         محترم پروفیسور محمد علی ذهما

-         محترم داکتر لطیف ناظیمی

-         محترم داکتر محمد امان زیوری

-         محترمه راحله یار

-         محترم صبورالله سیا سنگ

-         محترمه شکیله نصير بهانه شاعر وفرهنگی

-         محترم ظاهر هویدا

-         محترم داکتر اسد بدیع

-         محترمه انیسه وطنيار دهزاد مسوؤل انجمن زنان روشن واستاد پيشين فلسفه وجامعه شناسی در پوهنتون کابل.

-         مشعل ترنم پرستو هنرمند

-         محترم فتاح محمد مسول سایت وزین فردا

-         محترم پویا مسول کانون فرهنگی کانون ادیبان

بانوان گرانقدری که برای شرکت در شب شعر و غزل اظهار همکاری و اشتراک مینمایند ، عبارتند از:

-  محترمه انجيلا پگاهی شاعر وفرهنگی.

- محترمه ناديه فضل شاعر وفرهنگی.

- محترمه ناهید ص علومی همکار قلمی فصلنامه بانو

-محترمه صنم عنبرین شاعر.

- محترمه صالحه وهاب واصل عضو انجمن زنان روشن.

- محترمه فريبا شمال گردانندهء تلويزيون آريانا و همکار قلمی فصلنامه بانو.

- محترمه مستوره هاشمی ژورنالیست گرداننده تلویزون مادر و همکار قلمی فصلنامه بانو..

- محترمه دنيا پرکار گرداننده تلويزيون پامير.

- محترمه خالده نيازی شاعر.

- محترمه مژگان ساغر شفاهی شاعرهمکار قلمی فصلنامه بانو.

- محترمه سیمين مشرف رئیسه انجمن حفظ حقوق زنان وکودکان افغان.

- محترمه ملکه سيد عضوفعال وسابقه دار فصلنامه بانو.

-زرغونه ژواک ژورنالیست و همکار قلمی فصلنامه بانو.

- محترمه نجيبه هوتکی ژورناليست مدیر مسوول فصلنامه بانو.

- محترمه زهره جویا هنرمند

- محترمه زرغونه امیر و همکار قلمی فصلنامه بانو.

-محترمه داکتر زرمینه زمان فعال  خدمات اجتماعی.

- محترمه شهره قائم مقامی شاعر ونویسنده از کشور ایران.

- محترمه مونا دوزدار فعال سیاسی.

- محترمه انجینر هما یوسفی عضوفعال وسابقه دار فصلنامه بانو .

- محترمه امیلیا اسپارتک فعال سیاسی و همکار قلمی فصلنامه بانو.

- محترمه ناجیه هنرفر خالدی شاعر.  

-  محترمه عزیزه عنایت شاعر.                         

وديگران که با ما در تماس اند.

-از محترم داکتر لطیف ناظیمی پژوهشگر، شاعر ونویسنده، دعوت بعمل امده است تا

برنامۀ شب محفل  را ارزیابی .نمایند.

از شمار فرهنگیان تاکنون ذوات آتی ثبت نام نموده، همکاری همدلی وحضور شانرا اعلام داشته اند:

محترم سمیع رفیع شاعر ونویسنده

- محترم فضل الرحیم رحیم ژورنالیست ونویسنده و همکار قلمی فصلنامه بانو .

- محترم داکتر رضا بهمنش شخصیت فرهنگی.

ــ محترم ناصر طهوری شاعر و نویسنده.

ــ محترم عارف عزیز گذرگاه، شاعر و شخصیت فرهنگی.

-  محترم انجینير محمد عمر محسن زاده.

-  محترم عبدالرب ابراهيمی شاعر و همکار قلمی فصلنامه بانو.

- محترم لطيف کريمی استالفی نويسنده و همکار قلمی فصلنامه بانو

-محترم زبیر بختیار شخصیت هنری وفرهنگی.

- محترم داود سر خوش  هنرمند شخصیت هنری .

از اينکه هَمايش  به تاريخ 8 اگست 2009 برگزار ميشود، لذا دوستان وعلاقمندان ميتوانند سروده ها ومطالب شان را که قرار است در شب شعر به خوانش بگیرند، پیشاپیش به  دارالانشا (بانو فريبا آتش صادق) f.s-sadiq@gmx.de و  یااداره مجله گسيل  بدارند.

                                                                                      

                      غوث الدين مير                  فريبا آتش صادق