زندگی

آيا بن لادن به نجات بوش خواهد شتافت؟

پيش از ماجراجويى پرزيدنت بوش در بين النهرين، شركت تام پين يك آگهى تبليغاتى درست كرده بود كه در آن اسامه بن لادن نشان داده مى شد كه به شخصى به شكل و شمايل عموسام اشاره مى كرد و براى او توضيح مى داد: من مى خواهم تو به عراق حمله كنى اين آگهى به عنوان تبليغى هيجان انگيز و برانگيزاننده بسيار عالى بود و به عنوان تفسيرى بر نتايج احتمالى تهاجم به عراق هم بد نبود.
با حدود چهار ماهى كه به انتخابات رياست جمهورى آمريكا مانده است، اميدوارم تام پين يا شخص عاقل ديگرى در يك آگهى تبليغاتى، چنين تصويرى را از بن لادن منتشر كند، ولى اين بار با اين تقاضا كه: من مى خواهم تو به بوش رأى بدهى!
مشكل نيست تصور اين كه بن لادن در دهكده اى قبيله اى در مرز افغانستان و پاكستان در مخفيگاهش پيش خود بخندد و با تمسخر اين ورد را دم بگيرد: باز هم چهار سال ديگر، باز هم چهار سال ديگر! بوش آن قدر دور از انتظار بازيچه دست القاعده شد كه اين گروه تروريستى در برنامه ريزى هاى خود تصورش را هم نمى كرد كه واكنش در مقابل فاجعه ۱۱ سپتامبر بهتر از اين امكان داشته باشد.
يك مقام اطلاعاتى ارشد كه روزنامه گاردين چاپ لندن، او را به عنوان كسى كه براى شكار بن لادن بيش از همه فعال بوده است، معرفى كرده است، در كتابى كه بزودى منتشر خواهد شد، به اين موضوع پرداخته است. نام اين كتاب بلندپروازى هاى سلطه جويانه: چرا غرب در مبارزه با ترور ناموفق است مى باشد. نوشتن اين كتاب به طور ناشناس به اين دليل است كه نويسنده هنوز در اداره اى بدون نام به عنوان تحليلگر ضد تروريسم به خدمت مشغول است و علاوه بر آن، ممكن است باعث شود آنچه كه بسيارى از مقامات اطلاعاتى حرفه اى فكر مى كنند، برملا شود. كارشناس تروريسم پيتر برگن كه دو كتاب درباره بن لادن و القاعده نوشته، به گاردين گفته كه كتاب بلندپروازى هاى سلطه جويانه روايتى است از اتفاق نظرى كه بين مقامات حرفه اى اطلاعاتى شكل گرفته است. طبق نوشته گاردين، اين كتاب تهاجم به عراق را به عنوان يك طمع ورزى و آزمندى از پيش برنامه ريزى شده و بدون دليل منطقى نشان داده است، عليه دشمنى كه در موضعى قرار نداشته است كه خطرى فورى براى آمريكا باشد، ولى شكست آن منافع اقتصادى قابل ملاحظه اى به بار مى آورده است. علاوه بر اين، زمان بندى ما شكست عمدى و رقت بارى بوده است از تشخيص قدرت ايدئولوژيك مصيبت بار و رشد بالقوه تهديدى كه بن لادن تجسم آن بوده و همين طور، تشخيص انگيزه اى كه اين تهديد را اساس و دليلى براى تهاجم و اشغال عراق قرار داده است.
نويسنده بلندپروازيهاى سلطه جويانه اعتقاد دارد كه بن لادن ممكن است طرحى براى حمله فاجعه آميز ديگرى قبل از ماه نوامبر داشته باشد. به اين قصد كه آمريكايى ها دوباره به دور بوش جمع شوند و او را به پيروزى برسانند.اين نويسنده ناشناس گفته است اطمينان زيادى دارم كه القاعده نمى توانددر آمريكا، دولتى بهتر از اين كه اكنون هست، داشته باشد. اوايل اين ماه، بوش از گروهى كه از هر دو حزب دارد و متشكل از ديپلمات ها و فرماندهان نظامى قديمى است، هشدار منتقدانه دريافت كرد كه در يك اجتماع انتخاباتى بى سابقه ارائه شد، مبنى براين كه تيم كاملاً جديدى موردنياز است تا خساراتى را كه به وسيله بوش و تفكر نومحافظه كاران مورد اتكاى او به وجود آمده است، جبران كند.
آمريكاييان كم كم نسبت به اين خط انتقادى آگاهى پيدامى كنند. نظرسنجى هايى كه اخيراً انجام شده اند، نشان مى دهند كه بيشتر آمريكاييان به اين باور رسيده اند كه فرستادن نيرو به عراق اشتباه بوده است. بيشتر آمريكاييان طبق اين نظرسنجى ها فكر مى كنند كه جنگ، آمريكا را از نظر تروريسم امن تر نكرده است. در اين نظرسنجى ها همچنين معلوم شده است كه بوش پيشتازى خود را نسبت به جان كرى نامزد دموكرات ها از دست داده ؛ نامزدى كه آمريكاييان اميد دارند از آنها در مقابل تروريسم بهتر محافظت كند. اگر گرايش هاى عمومى آنطور كه اين نظرسنجى ها نشانه آن است، ادامه يابد، بوش گرفتار دردسر بزرگى شده است، ولى عنصر غيرقابل پيش بينى بن لادن هم در اين ميان وجود دارد. اگر اين مغز متفكر تروريست ها، عمليات خونين غيرقابل پيش بينى ديگرى را براى اكتبر در آستين داشته باشد، با دسته گل هايى كه رهبران ما به آب مى دهند، ممكن است عمليات او با چهارسال ديگر ضعف و تحليل رفتن امنيت ملى ما پاداش داده شود.

مترجم: پ . مجلسى
 
زندگی