مغز مصنوعی تا ده سال دیگر تولید می شود

به گفته یک محقق برجسته تولید مغز مصنوعی تا ده سال دیگر امکان پذیر خواهد بود.

هنری مارکرام، مدیر طرح مغز آبی رنگ در یک کنفرانس علمی در آکسفورد بریتانیا گفت تولید مغز مصنوعی می تواند در درمان بیماری های روانی نقش داشته باشد.

به گفته او پیشبینی می شود حدود دو میلیارد نفر دچار اختلال های مغزی باشند.

آقای مارکرام گفت: "ساخت مغز انسان غیرممکن نیست و می توانیم این کار را تا ده سال دیگر انجام دهیم."

او ادامه داد اگر این طرح موفق شود، یک مغز مصنوعی را برای سخنرانی به کنفرانس خواهد فرستاد.

هنری مارکرام تاکنون موفق به تولید بخش هایی از مغز موش شده است.

مغز آبی رنگ

طرح مغز آبی رنگ در سال 2005 و با هدف تولید مغز مصنوعی با استفاده از مهندسی معکوس و بر اساس داده های آزمایشگاهی راه اندازی شد.

محققان این طرح مطالعات خود را بر قشر جدید مخ (نئوکورتکس) پستانداران عالی متمرکز کرده است.

آقای مارکرام درباره این بخش از سیستم عصبی پستانداران گفت: "این مغز جدید است...پستانداران به آن نیاز داستند زیرا باید از عهده مراقبت از فرزندان، روابط اجتماعی و مسائل ادراکی پیچیده بر می آمدند."

به گفته او عملکرد نئوکورتکس به قدری موفق بود که تعداد واحدهای سلولی آن در انسان هزار برابر بیشتر از موش است.

بر این اساس تکامل سلول نئوکورتکس با سرعت غیرقابل تصوری ادامه دارد.

هنزی مارکرام و محققان همکارش در 15 سال گذشته اجزای نئوکورتکس را مطالعه کرده اند.

او در این باره می گوید: "این کار تا حدودی مانند تهیه کاتالوگی از جنگل های پرباران است. باید ببینید چه تعداد درخت دارد، درخت ها چه شکلی هستند، از هر نوع درخت چه تعداد وجود دارد و وضع درخت ها چیست."

اما به گفته آقای مارکرام تحقیقات آنها از مطالعه جنگل های پرباران پیچیده تر است زیرا باید ارتباطات بین اجزا و تداوم فعالیت سلول های مغزی در نظر گرفته شود.

طرح مغز آبی رنگ به یک نرم افزاری از ده هزار سلول عصبی مجهز است. هر کدام از این سلول ها با دیگری متفاوت است و به محققان امکان ایجاد عملکرد نئوکورتکس را داده است.

به گفته محققان، آزمایش ها نشان داده است به رغم منحصر به فرد بودن سلول های عصبی، الگوی فعالیت سلول های مغزی مشابه است.

به گفته هنری مارکرام مغز همه افراد از نظر شکل ظاهری و اندازه متفاوت است ولی ساختار همه آنها یکی است.

او ادامه داد: "فکر می کنیم این یکپارچگی ساختار مختصص گونه هاست. به همین خاطر که نمی توانیم با اعضای سایر گونه ها ارتباط برقرار کنیم."

دیدگاه جهانی

محققان برای زنده کردن مدل های مغزی خود باید این مدل ها را به همراه چند محاسبه الگوریتمی بر یک ابرکامپیوتر بارگذاری کنند.

برای این کار از یک کامپیوتر مجهز به ده هزار پردازنده استفاده شد.

شبیه سازی فعالیت سلول های مغزی به وسیله این ابرکامپیوتر به محققان امکان داده است به سرنخ هایی درباره نحوه عملکرد مغز دست پیدا کنند.

آنها همچنین امیدوار هستند با استفاده از داده های موجود درباره مغز حیوانات، فعالیت مغزی آنها را نیز برای آزمایش های آینده شبیه سازی کنند.