تصویر تفکر انسان به ثبت رسید

 

 


این نرم افزار در نهایت توانست با توجه به فعالیتهای مغزی دو داوطلب تصاویر متوالی اما کدری را از آنچه توسط بیماران مشاهده شده بود، ارائه کند.
دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا برکلی برای اولین بار موفق شدند با کمک گرفتن از سیستم اسکن
fMRI از فکر انسان تصاویر ویدئویی استخراج کنند.

به گزارش مهر، برای ارائه این تصاویر دانشمندان از دستگاه اسکن مغزی
fMRI استفاده کرده و مغز دو بیمار را در هنگام مشاهده تصاویر ویدیویی اسکن کردند. به گفته دانشمندان یک برنامه رایانه ای برای برقراری ارتباط میان ترکیب بندی شکلها، رنگها و حرکات در تصاویر ویدیویی با الگوهای فعالیت در غشای بصری مخ بیماران مورد استفاده قرار گرفته است.

این نرم افزار در نهایت توانست با توجه به فعالیتهای مغزی دو داوطلب تصاویر متوالی اما کدری را از آنچه توسط بیماران مشاهده شده بود، ارائه کند. برای مثال تصویر ارائه شده از مغز بیمار از فیلمی که در آن مردی با لباس سفید رنگ در حال اجرای نمایش بود، شمایلی از پیکر مرد و حالت بدن وی بوده و جزئیاتی مانند حالات چهره مرد از بین رفته بود.

به گفته محققان نرم افزار مورد استفاده آنها برخی از صحنه ها مانند تصویر سر انسانی که در حال صحبت کردن است را به خوبی رمز گشایی می کند و در مقابل زمانی که دوربین بر روی تصویر حرکت سریع پن (
Panning) را اجرا می کند، نرم افزار تمرکز خود را از دست می دهد.

بر اساس گزارش لایو ساینس، این اولین باری است که دانشمندان موفق به استخراج تصاویر از مغز و افکار انسان شده اند و مطالعاتی که در گذشته در این زمینه صورت گرفته تنها به منظور ثبت خاطرات فضایی در هیپوکاموس مغز با کمک اسکن
fMRI بوده است.