حقایق جالبی از زندگی دو رئیس جمهور امریکا

1. آبراهام لینکلن در سال 1846 به کنگره راه یافت و جان اف کندی در سال 1946

2. لینکلن در سال 1860 به ریاست‌جمهوری انتخاب شد و کندی در سال 1960

3. هر دو جانشینی به نام جانسون داشتند: اندرو جانسون که جانشین لینکلن شد، در سال 1808 به دنیا آمده بود و لیندون جانسون که برجای کندی نشست، در سال 1908

4. هر دو رئیس‌جمهور پس از ورود به کاخ سفید فرزندی را از دست دادند

5. هر دو رئیس‌جمهور در یک روز جمعه کشته شدند و هردو به ضرب گلوله‌ای که به سرشان اصابت کرد

6. منشی لینکلن، کندی نام داشت و منشی کندی، لینکلن

7. هر دو رئیس‌جمهور به‌خصوص بر حقوق مدنی تاکید داشته‌اند

8. هر دو به دست فردی از اهالی جنوب آمریکا کشته شدند

9. جان ویلکس بوث که لینکلن را به قتل رساند، متولد سال 1839 بود و لی‌هاروی اوسوالد که به زندگی کندی پایان داد، متولد 1939

10. هر دو قاتل اسمی سه بخشی داشتند و هر دو اسم از 15 حرف تشکیل شده بود و هر دو پیش از آغاز محاکمه‌شان به قتل رسیدند

11. لینکلن در تئاتری به نام فورد به قتل رسید و کندی در اتومبیلی به‌نام لینکلن، ساخته شده در کارخانه فورد

12. لینکلن در یک تئاتر کشته شد و قاتلش پس از فرار، خود را در انباری مخفی کرد. کندی از انباری هدف قرار گرفت و قاتلش پس از فرار در یک تئاتر پنهان شد

13. لینکلن یک هفته پیش از مرگ خود در شهر مونرو در مریلند به سر می‌برد و کندی اوقات خود را با هنرپیشه‌ای به نام مریلین مونرو می‌گذراند.