خانه وخانواده ،کانون خوشبختی وسعادت

 

این اثر نوشته سید ضیاءالدین قطبیست که در نیمه دوم سال 1388 درکابل به چاپ و به علاقمندانش عرضه گردیده است.

خانه وخانواده ازجمله کتابهایست که میتوان به خاطر یک زندگی خوشبخت وسعادتمند ازآن استفاده وسیع نمود و به اصطلاح بدون دغه دغه از مزایای زندگی استفاده و لذت برد .

این اثرکه بملاحظه شخصیت های ملی مانند: پروفیسور عبدالستار سیرت ، پروفیسور عبدالرسول رهین، پوهاند اکادمیسن داکتر اسدالله حبیب ، داکتر محمد اکرم عثمان فرستاده شده که هرکدام به طور جداگانه محتویات کتاب را ستوده و به همه خواندن، آنرا مفید ارزیابی نموده  اند وهم نویسنده نیز در صفحات آغازین کتاب چنین مطلب را نوشته است: این کتاب بدون شک بهترین رهنما درزندگی شما وبهترین تحفه برای داماد عروس است . امتحانش کنید .

کتاب طور فهرست وجمع بندی شده که هرانسان میتواند مرحله برمرحله از شروع زندگی تا نامزدی،عروس، زندگی زناشوهر ، تشکیل خانوادگی، وظایف زن در عرصه های مختلف، مسئولیتهای یکدیگر در قبال هم، اولاد داری وتربیه آن ،مداخلات درزندگی ، افسردگی در خانواده،کشمکش های زنان شوهر ،  سرو صدا ها در خانواده ، جدا شدن زنان وشوهر، ازدواج های اجباری وغیره هر کدام عواملیست که امروز متاسفانه در جامعه افغانی ما دربین بسیاری از فامیل های  افغان  به طور چشم گیری به نظر میرسد که  به طور واضح وآشکار اشارات در این اثر  بعمل آورده شده است که واقعاء فامیل ها بخصوص جوانانیکه تازه میخواهند که به زندگی نوین خود آغاز کنند  قبل از همه باید ازمندرجات این کتاب  که، تئوری خوبی برای شان خواهد بود استفاده نمایند  .

قابل تذکر است که تلاش نویسنده در تهیه وترتیب ونشر این اثر قابل تمجید میباشد.

وهمچنان کتب دیگری بنام های گسترش معلومات، بخوانیدو بدانید در دوجلد که از محتویات خیلی عالی معلوماتی واطلاعاتی دینی ، سیاسی، علمی وادبی، فرهنگی تاریخچه  اماکن ،آثار تاریخی  وغیره برخوردر است نیز به چاپ رسیده است که داشتن این کتاب درهرخانه وکتابخانه ضروری میباشد . 

گفته باید گذشت که  یک جلد کتاب دیگرش بنام گفتنی های ناگفته ،سخنان پند آموز  که  محتویات آن را نکات کوتاه تشکیل میدهد  ، خیلی عالی وواقعاء آموزنده در عرصه های: زندگی ،ه زندگی زناشوهری ، والدین واولاد، خانه وخانواده، علم ودانش، نویسندگی، ورزش ومطالعه،مسایل دینی، مهمانی وپول، دوست، متفرقه گونا گون است میباشد که هر بند وسطر آن را به مثابه یک کتاب میتواند تلقی گرد نیز زیور چاپ یافته است .

در اخر این اثر کتابهای دیگری بنامهای حقایق درباره افغانستان از 1919 الی 2010 ، گنجینه های هنر موسیقی، سه واژه هستی، گفتنی های ناگفته ،سخنان پند آموز با صدا وموزیک در CD ودایرالمعارف است که ازآنها تذکر بعمل آورده شده که عنقریب به چاپ خواهد رسید .

 سعادت وپیروزی روز افزون محترم قطبی را از بارگاه ایزد پاک خوهانیم انتظار داریم که تا اثار دیگرش روز بچاپ رسد و بدسترس ما قرار کیرد . به امید همکاری های بشتر شان.

 کتابها را میتونید از َآرس های ذیل بدست آورید:

فون نمبر   641416061 31+   ایمل آدرس  ( Qutbi@live.nl

تمام کتاب فروشی های کابل بخصوص کتاب فروشی صدر سرای آرین هوتل.

فرانکفورد  دوستی بازار  دوکان کپور.

رودردام دوکان افغانی وحید جان.

شهرآخن المان دوکان قادر جان .