کلاغها با هم آشتی می کنند

گروه اینترنتی قلب من
 

 


دعوا و درگیری در میان کلاغها امری عادی است، اما مطالعات جدید نشان می دهد این پرندگان که برخی صفت بد یمنی را به آنها نسبت می دهند، پس از اینکه نزاعشان به پایان رسید با یکدیگر روبوسی کرده و پرهای یکدیگر را مرتب می کنند.

دانشمندان دریافته اند پس از کشمکش و درگیری که شامل تعقیب و گریز و نول زدن به یکدیگر است، این پرنده ها متوقف شده و رفتار خود را به سرعت تغییر داده و با ابراز محبت از یکدیگر دلجویی می کنند.

این ابراز محبت شامل مرتب کردن پرها و زدن منقارها به یکدیگر بوده و از این رو قابل توجه است که این پرنده ها هرگز به استفاده از رفتارهای محبت آمیز شهرتی نداشته اند.

محققان دانشگاه وین با زیر نظر گرفتن گروهی هفت تایی از کلاغها دریافتند در صورتی که دو کلاغ طی 10 دقیقه گذشته با یکدیگر درگیر شده و نزاع داشته باشند پس از نزاع نسبت به هم رفتاری دوستانه تر نشان خواهند داد.

به گفته محققان، این رفتار در میان پستانداران که از حس لامسه قوی تری برخوردارند و معمولا پس از دعواها به راحتی با یکدیگر آشتی می کنند بسیار رایجتر است اما پیش از این هیچ پرنده ای شناسایی نشده بود که چنین رفتاری از خود بروز دهد.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، محققان می گویند حیوانات زیادی وجود دارند که از مکانیزمی برای حفظ روابط دوستانه طولانی مدت برخوردارند و حیوانات اجتماعی که می توانند دیگر حیوانات را شناسایی کرده و روابط طولانی مدتی را با آنها برقرار کنند از توانایی بیشتری برای آشتی کردن و در کنار هم ماندن برخوردارند.

 

 


 
گروه اینترنتی قلب من