این کفش درست راه رفتن را آموزش می دهد!!

گروه اینترنتی قلب من
 

 

محققان مرکز تحقیق میرا در دانشگاه توئنته هلند به تازگی کفشی را به بازار عرضه کرده‌اند که در واقع با سنسورهایی که در کف آن تعبیه شده کاملا شما را با طرز راه رفتن تان آشنا می‌کند و در واقع به شما برای اصلاح نحوه راه رفتن تان کمک می‌کند.

تاکنون مطالب زیادی در خصوص درست راه رفتن و عوارض ناشی از درست راه نرفتن شنیده‌اید. اینکه مثلا با گذاشتن پاهای خود به سمت داخل به این درد دچار خواهید شد و یا چیزهای دیگر..

حالا محققان مرکز تحقیق میرا در دانشگاه توئنته هلند به تازگی کفشی را به بازار عرضه کرده‌اند که در واقع با سنسورهایی که در کف آن تعبیه شده کاملا شما را با طرز راه رفتنتان آشنا می‌کند و در واقع به شما برای اصلاح نحوه راه رفتنتان کمک می‌کند.

این کفش با نام فورس‌شو به چهار سنسور در کف خود و در زیر پاشنه و جلوی پا مجهز است که دقیقا میزان فشار وارده از فسمت‌های مختلف پای شما بر روی زمین را ثبت می‌کند. این کفش در واقع برای اصلاح نحوه راه رفتن در افرادی که در راه رفتن خود مشکل دارند تولید شده اما محققان اعلام کرده‌اند که به فکر گسترش این طرح به ورزش و استفاده از نتایج آن برای پیشرفت ورزشکاران هستند.

گفتنی است معمولا برای اینکه شخصی طرز راه رفتن خود را تجزیه و تحلیل کند علاوه بر راه‌هایی که ارتوپدها با معاینه کف پاهای هر شخص به دست می‌آورند نگاه کردن به زیر کفش شخص است تا با فرو رفتگی‌های بوجود آمده متوجه نحوه راه رفتن شخص شد.

 

 


 
گروه اینترنتی قلب من