فوتبال در بهشت

گروه اینترنتی قلب من
 

 

داستان طنز

دوپیرمرد ٩٠ ساله، به نامهاى بهمن و خسرو دوستان بسیار قدیمى همدیگر بودند.

هنگامى که بهمن در بستر مرگ بود، خسرو هر روز به دیدار او میرفت.
یک روز خسرو گفت:

بهمن جان، ما هر دو عاشق فوتبال بودیم و سالهاى سال با هم فوتبال بازى میکردیم. لطفاً وقتى به بهشت رفتى، یک قسمی به من خبر بوده که در آن جا هم میشود فوتبال بازى کرد یا نه.

بهمن گفت:

خسروجان، تو بهترین دوست زندگى من هستى. مطمئن باش اگر امکانش بود حتماً خبرت میدهم

چند روز بعد بهمن از دنیا رفت.

یک شب، نیمه هاى شب، خسرو با صدایى از خواب پرید. یک شیء نورانى چشمکزن را دید که نام او را صدا میزد: خسرو، خسرو ....

خسرو گفت: کیست؟

منم، بهمن.

تو بهمن نیستى، بهمن مرده!

باور کن من خود بهمنم..

تو الان کجاستی؟

بهمن گفت: در بهشت! و چند خبر خوب و یک خبر بد برایت دارم.

خسرو گفت: اول خبرهاى خوب را بگو.

بهمن گفت: اول این که در بهشت هم فوتبال برقرار است. و از آن بهتر این که تمام دوستان و هم تیمی هایمان که مرده اند نیز اینجا هستند. حتى مربى سابقمان هم اینجاست. و باز هم از آن بهتر این که همه ما دوباره جوان هستیم و هوا هم همیشه بهار است و از برف و باران خبرى نیست. و از همه بهتر این که میتوانیم هر چقدر دلمان میخواهد فوتبال بازى کنیم و هرگز خسته نمیشویم. در حین بازى هم هیچکس آسیب نمیبیند.

خسرو گفت: عالیست! حتى خوابش را هم نمیدیدم! راستى آن خبر بدى که گفتى چیست؟

بهمن گفت:

مربی مان براى بازى جمعه اسم تو را هم در  تیم گرفته  است.

 

 

 


 
گروه اینترنتی قلب من