متن کامل اعلامیه همکاری‌های استراتژیک کابل واشنگتن

گروه اینترنتی قلب من
 

 

متن کامل اعلامیه همکاری‌های استراتژیک کابل واشنگتن که قرار است بزودی توسط روسای جمهور 2 کشور به امضا برسد، به رسانه‌ها درز کرد.
پیمان استراتژیک کابل - واشنگتن که سال‌ها برای امضای آن تلاش صورت گرفته، قرار است در کمتر از چند ماه آینده به امضا و به عبارتی پیش از ماه دسامبر به امضا برسد.
تاکنون مقامات رسمی افغانستان یا آمریکا اظهارنظری در مورد متن این اعلامیه ابراز نداشته‌اند.

اعلامیه همکاری درازمدت استراتژیک و توسعه همکاری بین

جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا
 

بخش اول: مقدمه
از فروپاشی رژیم طالبان در سال 2001 میلادی بدینسو، دولت جمهوری اسلامی افغانستان (افغانستان) و دولت ایالات متحده آمریکا (ایالات متحده) برای مقابله با تهدیدها علیه صلح و امنیت از نزدیک با هم همکاری نموده و به مردم افغانستان کمک نموده‌اند تا یک آینده امن، دموکراتیک و موفق را برای خویش طراحی کنند. در نتیجه، اکنون افغانستان در جهت اتکا پایدار به خود در امور امنیتی، حکومتداری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و روابط منطقه ای سیر می‌کند.
با تاکید بر اراده مشترکشان برای تحقق آرزوی مردم افغانستان به منظور ایجاد یک دولت با ثبات و مستقل، که بر اساس قانون اساسی افغانستان و ارزشهای مشترک دموکراتیک، به شمول احترام به حقوق اساسی و آزادی‌های تمام مردان و زنان استوار باشد، افغانستان و ایالات متحده (طرف‌ها) تعهد می‌کنند تا همکاری‌های دراز مدت خویش را در ساحات مورد علاقه متقابل تقویت نمایند که این همکاری‌ها شامل تحکیم صلح، امنیت و مصالحه تقویت نهادهای دولتی، حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی افغانستان در دراز مدت و تشویق همکاری‌های منطقوی می‌باشد.
همکاری میان افغانستان و ایالات متحده بر اساس احترام متقابل و اهداف مشترک استوار بوده به خصوص اینکه، آرزوی مشترک برای زندگی در صلح و تقویت مساعی جمعی جهت دست یافتن به منطقه ای که دارای همگرایی اقتصادی منطقه ای، عاری از القاعده و وابستگان آن (تروریستان بین المللی) بوده و هیچگاه پناهگاه امن برای دهشت افگنان بین المللی نباشد.

بخش دوم: دورنمای مشترک برای افغانستان در 2015 و بعد از آن طرفین بر این باورند که:
در سال 2015 بیش از ده سال پس از کنفرانس بن و تصویب قانون اساسی، افغانستان تهداب مستحکمی را برای گرفتن مسئولیت کامل حاکمیت ملی ایجاد کرده و به مسیر خودکفایی در ساحات امنیت، حکومتداری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و روابط منطقه ای پایدار در حرکت است. ایالات متحده آمریکا و افغانستان همکاری دوجانبه دراز مدت و مستحکم را ایجاد نموده‌اند که متضمن منافع مشترک و امنیت پایدار افغانستان و توسعه اقتصادی درازمدت پس از سال 2015 می‌باشد.
تداوم حاکمیت ملی و تامین تمامیت ارضی افغانستان به رهبری نیروهای امنیتی افغان در سراسر این کشور که از ظرفیت و توانایی مقابله با تهدیدات داخلی برخوردارند با حمایت قوی و دراز مدت دوجانبه ایالات متحده و همکاری دراز مدت ناتو افغانستان تضمین گردیده و تداوم می‌یابد. در نتیجه مساعی مشترک افغان‌ها با جامعه جهانی از 2001 بدینسو، در سال 2015 القاعده هیچگونه حضور عمده در افغانستان نخواهد داشت که بتواند حملات بزرگ را در داخل و خارج از سرحدات افغانستان راه اندازی نماید. شورشیان طالبان به وسیله ابزار سیاسی و نظامی به طور فزاینده تضعیف شده تا نتوانند تهدیدی برای از بین بردن حکومت افغانستان باشند. ممکن است افغانستان از طرف شورشیان مسلح با تهدیداتی مواجه باشد اما این تهدیدات توسط نیروهای امنیتی افغان قابل اداره و نیروهای افغان همکان مهار آن را خواهند داشت. تعداد محدودی از نیروهای ایالات متحده آمریکا بر اساس دعوت دولت افغانستان با هدف حمایت نیروهای امنیتی افغان برای پیشبرد عملیات ضد تروریستی باقی خواهند ما و حضورشان بر اساس موافقتنامه حقوقی حضور نیروها تسجیل خواهد شد.
از نظر سیاسی، در سال 2015 افغانستان به تاسی ازقانون اساسی خویش که انعکاس دهنده یک جامعه کثرت گرا می‌باشد، باقی مانده و توسعه نهادهای دموکراتیک افغانستان کماکان ادامه خواهد داشت. رقابت احزاب و گروههای عمده برای رسیدن به قدرت دولتی دیگر از طریق استفاده از شورشیان مسلح صورت نگرفته، تعدادی از آن‌ها از طریق ادغام مجدد در سطوح محلی و تعداد دیگر از طریق مصالحه در سطوح بالا شامل پروسه سیاسی افغانی خواهند شد. نهادهای حکومتی افغانستان در تمام سطوح، پاسخگوی نیازمندی‌های اقتصادی و ملکی مردم افغانستان به طور فزاینده بوده و خدمات عمده را به آن‌ها عرضه می‌دارند.
این تلاش‌ها مستلزم سعی دوامدار مبنی بر ارتقاء ظرفیت تحت رهبری حکومت افغانستان با همکاری ملل متحد، همکاران دوجانبه و نهادهای افغانی می‌باشد. نهادهای حکومتی افغان فعالانه از حقوق تمام شهروندان خویش به شمول زنان، در مطابقت با قانون اساسی افغانستان و مکلفیت های بین المللی و حقوق بشری، حراست و احترام می‌نماید. ایالات متحده آمریکا و افغانستان روابط دیپلوماتیک سنتی (عادی) دوجانبه خویش را از طریق نمایندگی دیپلوماتیک در کابل و مراکز عمده در شهرها پیش خواهند برد.
از نظر اقتصادی در سال 2015 افغانستان به طور فزاینده در مسیر توسعه پایدار، پیشرفت و ارتقای سطح زندگی قرار خواهد داشت. اقتصاد با سرعت ثابت رو به رشد بوده فرصت‌های اشتغال در حال گسترش، سکتور مالی سالم و عواید حکومت رو به افزایش خواهد بود. پیشرفت زراعتی افغانستان تداوم داشته و کشور در مسیر مصونیت غذایی قرار خواهد داشت. افغانستان جمع آوری و اداره منابع عامه به شمول منابع طبیعی خویش را به تأسی از نظام شفاف و حسابده و متکی بر نورم های بین المللی و اصول اساسی قانون گذاری ایجاد کرده که بیانگر پیشرفت اقتصادی و خودکفایی مالی می‌باشد. ایالات متحده آمریکا به اهداف افغان‌ها در قمست رسیدن به خودکفایی و رفاه از طریق توسعه منابع اساسی بشری بعد از سال 2015 حمایت می‌نماید. مساعدت‌های ایالات متحده آمریکا و جامعه بین المللی از حالت کمک به منظور اعاده ثبات به حالت کمک به تحقق توسعه پایدار تغییر خواهد کرد.
در بعد منطقوی، افغانستان در سال 2015 مساعی خود را جهت تقویت همکاری‌های منطقوی و با درک نقش تاریخی و مهمی که منحیث پل ارتباط بین آسیای مرکزی و جنوبی، خاورمیانه و خاور دور دارد، تسریع نموده و روابط استراتژیک خود را با همسایگانش به شمول پاکستان بهتر می‌سازد. فعالیتهای دوامدار دوجانبه و چند جانبه دیپلوماتیک همسایه های افغانستان چتر حمایتی برای دورنمای مشترک ما بوجود آورده، در راستای کاهش مداخلات خارجی کمک نموده، اصول عدم مداخله و احترام به حاکمیت ملی را تقویه و اتحاد اقتصادی و سیاسی افغانستان را در منطقه سهولت می‌بخشد. پروسه صلح به رهبری حکومت افغانستان مورد پشتیبانی منطقه و جامعه بین المللی قرار خواهد داشت.

بخش سوم: حراست و گسترش ارزشهای مشترک دموکراتیک
1 طرف‌ها معتقدند که تعهدات افغانستان به ارزشهای دیموکراتیک و حقوق بشر عنصر اساسی مشارکت و همکاری‌های دراز مدتشان می‌باشد.
2 طرف‌ها بر اهمیت مرکزی ارزش‌ها و اصول مندرج در قانون اساسی افغانستان که در لویه جرگه تاریخی جنوری سال 2004 میلادی تصویب گردیده‌اند، تاکید نموده افغانستان تعهد خویش را به حکومت مبتنی بر ارزشهای دیموکراتیک و کثرت گرایی، با حفظ تنوع سیاسی، اجتماعی، قومی و جغرافیایی تجدید می‌نماید.
الف: افغانستان تعهد می‌نماید که بدون در نظرداشت تفاوت جنسیتی (جندر) قومی و یا اعتقادات مذهبی، قوانین را بالای تمام شهروندان به صورت مساوی تطبیق نموده و حقوق و آزادی‌هایی را که برای تمام افغان‌ها در قوانین افغانستان تضمین گردیده مراقبت می‌کند. افغانستان همچنین تاکید می‌نماید که حقوق بشری و سیاسی (افراد) بر اساس قانون اساسی و وجایب بین المللی به شمول میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را رعایت و از آن حمایت کند.
ب: افغانستان بیش از پیش تعهد می‌نماید تا انتخابات معتبر و فراگیر مطابق با قانون اساسی و قانون انتخابات را برگزار نموده و با حمایت ملل متحد اصلاحات دقیق انتخاباتی را روی دست گرفته، از کمک و همکاری ایالات متحده برای تطبیق این اصلاحات استقبال می‌نماید.
3 افغانستان مصمم است تا ظرفیت و کارآیی نهادهای دیموکراتیک به شمول اقدامات ملموس جهت حفظ استقلال هر سه قوای دولت و حمایت از توسعه جامعه مدنی فعال به شمول مطبوعات آزاد را تقویت بخشد.
4 با در نظر داشت قانون اساسی افغانستان و مکلفیت های بین المللی، طرف‌های تعهد می‌نمایند تا نقش و سهم اساسی زنان را در جامعه افغانی برای اینکه آن‌ها بتوانند از حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و سایر حقوق بشری شان بهره مند شوند، افزایش دهند.

بخش چهارم: تسریع امنیت پایدار
1 افغانستان و ایالات متحده آمریکا تعهد می‌نمایند تا در مقابل تهدیدهای شناسایی شدهٔ مشترک به خصوص تروریسم بین المللی به همکاری امنیتی و دفاعی خویش بر اساس توافق دوجانبه ادامه دهند.
2 طرف‌ها بر حمایت قوی خویش از مساعی صلح و مصالحه به رهبری افغان‌ها که بر اساس توصیه های لویه جرگه مشورتی صلح در جون سال 2010، تاکید می‌ورزند.
الف پی آمدهای روند صلح در برگیرنده آن افراد و نهادهایی خواهد شد که ارتباطشان را با القاعده قطع نموده از کاربرد خشونت در مقابل دولت افغانستان منصرف شده، قانون اساسی افغانستان به شمول حراست از حقوق زنان و مردان را بپذیرند.
ب افغانستان تعهد می‌نماید که در تمامی طرز العملها و نظرات مربوط به صلح و مصالحه احترام به ارزش‌های قانون اساسی افغانستان را در نظر بگیرد.
3 به منظور تقویت امنیت و ثبات منطقه و همچنان برای بلند بردن هر چه بیشتر سطح توانایی افغانستان در راستای حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی در برابر تهدیدها، دولت افغانستان از نیروهای نظامی ایالات متحده دعوت به عمل می‌آورد تا به عملیات کمکی خود برای تامین ثبات و امنیت مناسب، مساعی مجاز بین المللی برای مبارزه علیه مواد مخدر در چارچوب قطعنامه 1943 شورای امنیت سازمان ملل متحد و سایر قطعنامه های مربوطه ادامه دهد.
4 افغانستان همچنین از حمایت و مساعی دراز مدت ایالات متحده آمریکا در عرصه آموزش، تجهیز، مشوره و همکاری با نیروهای امنیتی افغانستان بعد از دوره گذار به رهبری توسط افغان‌ها نیز استقبال می‌نماید تا بدینگونه بتواند مستقلانه به تامین امنیت و دفاع از خود پرداخته و این تضمین بدست آید که دیگر تروریسم بین المللی هیگچاه جهان را از خاک افغانستان مورد تهدید قرار نمی‌دهد.
الف حمایت‌های یاد شده باید: (1) کمک به ایجاد توانایی‌های مناسب برای مقابله با رشد تهدیدات مورد توافق دوجانب علیه ثبات افغانستان باشد (2) { این کمک‌ها } باید در چارچوب افغانی مورد حمایت جامعه جهانی ارائه شود (3) در ادامه تلاش‌هایی باشد که افغان‌ها را قادر می‌سازد تا یک ساختار امنیتی که خود توانایی تقویت و نگهداری آن را داشته باشند ایجاد کنند و (4) ظرفیت نهادهای امنیتی افغانستان را تقویت کند.
ب طرف‌ها از کشورهای عضو ناتو می‌خواهند تا در قسمت ارتقای ظرفیت نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 از طریق عملی نمودن اقدامات مشخص مطابق به مندرجات اعلامیه ناتو و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد همکاری دوامدار که در نوامبر 2010 در اجلاس لیزبن امضا شده است، به افغانستان کمک نمایند.
5 در هماهنگی با هدف اجرا و رهبری عملیات امنیتی توسط نیروهای امنیتی افغانستان در تمام ولایات پس از سال 2014 و در راستای عملی ساختن اعلامیه همکاری دوامدار میان ناتو و جمهوری اسلامی افغانستان مصوب اجلاس سران کشورهای ناتو در لیزبن، نوامبر 2010، ایالات متحده خود تعهد می‌سپارد تا حضور نظامی خویش در افغانستان را کاهش دهد.
6 افغانستان تعهد می‌نماید تا دسترسی مداوم نیروهای ایالات متحده به تاسیسات افغانستان را در صورت لزوم از هر دو طرف در جریان مبارزه علیه تروریسم بین المللی، آموزش نیروهای امنیتی افغان، عملیات ضد مواد مخدر و سایر ماموریتهایی که جانبین مشترکا برای تامین منابع امنیتی مشترک تعیین می‌نمایند، را فراهم سازد.
الف: در هماهنگی با چارچوب پروسه انتقال و برداشتهای مربوط به آن، ایالات متحده تعهد می‌نماید تا انتقال مدیریت تاسیسات زیر اداره‌اش را به افغان‌ها بسپارد.
ب: ایالات متحده بر احترام کامل خود به حقوق مردم افغانستان تاکید می‌ورزد. این کشور مجددا تصریح می‌دارد که در پی ایجاد تاسیسات دایمی نظامی در افغانستان و یا حضوری که کشورهای همسایه افغانستان را تهدید کند، نمی‌باشد.
ج: ایالات متحده همچنین تعهد می‌نماید که از قلمرو و یا تاسیسات افغانستان منحیث نقطه آغاز حملات علیه کشورهای دیگر استفاده نمی‌نماید مگر اینکه مسئله حق دفاع از خود در مطابقت با قوانین بین المللی مطرح باشد.
د: در همکاری با حکومت افغانستان و بر اساس مشوره و طرزالعملهای قبول شده متقابل، نیروهای ایالات متحده کماکان دارای آزادی عمل برای اجرای عملیات نظامی، به شمول عملیات ضد تروریستی و ضد مواد مخدر می‌باشند.
ذ: طرف‌ها براین باور و آگاهی می‌باشند که قرارداد منعقده میانشان در رابطه با موقعیت حقوقی کارمندان نظامی و ملکی ایالات متحده مربوط به وزارت دفاع آن کشور در افغانستان در رابطه با مساعی آن‌ها برای مبارزه با تروریسم و کمک‌های ملکی و انسانی، آموزش‌ها و تمرینات نظامی و فعالیتهای دیگر (در سال 2003 ) و همچنین قراردادها و تفاهمات دیگر قابلیت اجرایی دارند.
طرف‌ها با در نظرداشت طرزالعملهای داخلی خود مصمم هستند تا گفتگوها را برای تجدید نظر در قرارداد موقعیت حقوقی نیروهای ایالات متحده در افغانستان در سال 2014 آغاز نموده و مجددا تصریح می‌نمایند که در سال 2015 حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان بر اساس موافقتنامه موقعیت حقوقی نیروهای ایالات متحده در افغانستان تنظیم گردد.
7 ایالات متحده مجددا تصریح می‌دارد در صورتی که افغانستان ظرفیت کافی را از خود نشان داده و یک چارچوب حقوقی مسئولانه را برای حفظ و مراقبت از زندان‌ها و توقیف خانه به وجود آورد، این کشور برای انتقال مسئولیت تاسیسات مربوطه به افغانستان متعهد می‌باشد. ایالات متحده همچنان تعهد می‌نماید که به تلاش‌های آن کشور برای کمک به تقویت یک سیستم اصلاحی مصون و امن مبتنی بر ارزشهای انسانی با افغانستان همکاری نماید.
8 طرف‌ها تعهد نمایند که در ساحات تبادل معلومات برای مبارزه علیه تهدیدهای مشترک به شمول تروریسم بین المللی، قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و تطهیر پول مساعی خویش را افزایش دهند.
9 همچنان طرفین برحمایتشان از اقدامات مشخص جهت همکاری و هماهنگی امنیتی منطقوی تاکید می‌ورزند.
الف طرف‌ها تصریح می‌دارند که تولید، قاچاق و مصرف مواد مخدر تهدید جدی برای تامین امنیت و شکل گیری اقتصاد مشروع در افغانستان بوده و همچنان امنیت منطقه و یک جهان سالم را تهدید می‌نمایند. آن‌ها مصمم اند تا در این زمینه در افغانستان و منطقه با همسایگان این کشور همکاری نمایند تا این تهدید محو گردد.
10 با درک این موضوع که ثبات افغانستان به توسعه و ثبات آسیای جنوبی و مرکزی کمک می‌کند، ایالات متحده تصریح می‌دارد که هر نوع فعالیت خارجی تجاوزکارانه علیه افغانستان را با نگرانی عمیق مورد توجه قرار می‌دهد. در صورت چنین رویدادی، طرفها به گونه عاجل موضوع را برای طرح و تطبیق یک پاسخ مناسب در مطابقت با موازین قوانین اساسی کشورهای خویش مورد مشوره قرار می‌دهند.

بخش پنجم: تقویت امنیت و همکاری‌های منطقه‌اي
1 طرف‌ها بر اهمیت روابط دوستانه و همکاری افغانستان با کشورهای همسایه تاکید ورزیده و بر اهمیت این روابط بر اساس احترام متقابل، عدم مداخله و تساوی تاکید می‌نمایند.
الف: طرف‌ها بر این باورند که همسایگان افغانستان در گسترش امنیت منطقه ای و همگانی، در مطاقبت با منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی نقش مهمی را بر عهده دارند.
ب: طرفهای از همه ملل دعوت می‌کنند تا به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان احترام گذاشته و از مداخله در پروسه دیموکراتیک افغانستان اجتناب ورزیده و از موقف خویش در افغانستان علیه ملل دیگر استفاده ننمایند.
2 با در نظر داشت اهمیت همکاری‌های منطقوی برای تحکیم امنیت در منطقه، طرف‌ها تعهد می‌کنند که با همسایه های افغانستان، سازمانهای منطقوی، ملل متحد و سایر سازمان‌های بین المللی در مورد تهدیدات شناخته شده از طرف جانبین، به شمول شبکه های تروریستی بین المللی، جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر و تطهیر پول همکاری جدی نمایند.
3 برای تقویت صلح و ثبات منطقوی، طرفین تعهد می‌نمایند تا در احیای جایگاه تاریخی افغانستان به مثابه پل ارتباطی بین آسیای مرکزی و جنوبی با توسل به ابزار زیر همکاری نمایند:
الف طرح، تسهیل و تطبیق ابتکارات منطقوی مانند موافقت نامه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان که در جون 2011 نافذ گردیده است.
ب تقویت هماهنگی و اداره سرحدات بین افغانستان و کشورهای همسایه نزدیک افغانستان
ج توسعه پیوندها با شبکه های منطقه ای از طریق تحقق پروژه های ترانسپورت، ترانزیت و انرژی در سراسر افغانستان
د بسیج حمایت بین المللی در جهت سرمایه گذاری منطقوی به منظور تسهیل جذب افغانستان در منطقه.
4 در حالی که افغانستان از کمک‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی سایر کشورها استقبال می‌کند، در راستای شفافیت کمک‌ها و فعالیتهای اشخاص ثالث در قلمرو خود نیز متعهد می‌باشد.

بخش ششم: توسعه فرصتهای اقتصادی و اجتماعی
1 توسعه منابع طبیعی و بشری افغانستان در تامین ثبات منطقوی، رشد پایدار اقتصاد و احیای مجدد افغانستان بعد از سی سال جنگ امر مهم پنداشته می‌شود.
2 در بخش اقتصادی:
الف: طرف‌ها تعهد می‌نمایند که تقویت و رشد اقتصاد بازار آزاد و همکاری بلند مدت به منظور رشد اقتصاد پایدار را با در نظر داشت قانون اساسی، تاریخ و واقعیتهای اجتماعی افغانستان دنبال می‌نمایند.
ب با توجه به اولویت‌های افغانستان، ایالات متحده آمریکا متعهد است تا افغانستان را در تقویت زیربناهای اقتصادی، انکشاف پایدار و خودکفایی و به ویژه در ساحات ذیل کمک نماید: تولیدات زراعتی مشروع، زیربناهای ترانسپورتی و انرژی، ترویج مدیریت مسئولانه، منابع طبیعی و ایجاد یک سیستم مستحکم مالی به منظور حفظ سرمایه گذاری خصوصی که برای رشد سرمایه گذاری خصوصی الزامی می‌باشد.
ج طرفهای اظهار می‌دارند که مردم افغانستان باید استفاده کنندگان اصلی از ثروت ذخایر و معادنشان باشند. ایالات متحده امریکا برحمایت های خویش برای کمک به تدوین پالیسی، امور مالی و کمک به اصلاحات نهادها به شمول کمک به ایجاد قواعد اکتشاف معادن و ابتکار شفاف سازی فعالیتهای صنایع به منظور حفاظت از عواید معادن به نفع مردم افغانستان متعهد است.
د ایالات متحده آمریکا مجددا تصریح می‌دارد که تعهدات خود در کنفرانس کابل سال 2010 را در مطابقت با اولویتهای ملی افغانستان و چنانچه از طرف جانبین موافقه گردیده، به هدف دستیابی به 80 فیصد اهداف مورد نظر الی پایان سال 2012 اجرا کند.
3 در بخش اجتماعی، طرف‌ها بر گسترش تلاشهای مشترک خویش به منظور ارتقای ظرفیت بشری افغانستان از طریق ذیل تاکید می‌ورزند:
الف: دسترسی به معارف به شمول تحصیلات عالی و آموزش حرفوی در ساحات کلیدی به تمامی افغان‌ها
ب: دسترسی به خدمات ابتدایی صحی و مراقبت‌های خاص به شمول زنان و اطفال
4 طرف‌ها باور دارند که فساد اداری یک تهدید جدی علیه مردم افغانستان می‌باشد.
الف: افغانستان متعهد به: مبارزه قاطعانه در برابر همه اشکال فساد، تقویت نهادهای مبارزه علیه فساد، تجدید و اجرای قوانین به اساس موازین و کنوانسیون‌های بین المللی به شمول کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد می‌باشد.
ب: افغانستان متعهد به حفظ و بلند بردن سیستم مالی خویش در راستای تطبیق توصیه های FATF/APG Financial Action Task Force Asia Pacific Group در مورد تطهیر پول و مبارزه علیه تامین مالی تروریستی، می‌باشد.
ج: همراه با افغانستان، ایالات متحده آمریکا متعهد به ایجاد میکانیزم های کارا، شفاف و پاسخگو به منظور جلوگیری از فساد و ارتقای مؤثریت کمک‌های داده شده به افغانستان می‌باشد.
5 ایالات متحده آمریکا به تداوم همکاری‌های اجتماعی و اقتصادی خویش به مردم کوشش نموده و حداقل 50 فیصد کمک‌هایش را از طریق نهادهای افغانی مصرف می‌نماید.
الف: افزایش کمک‌های اجتماعی و اقتصادی به دولت مشروط بر این است که دولت افغانستان میکانیزم شفافیت و پاسخگویی مالی را قسمیکه در کنفرانس‌های کابل و لندن در سال 2010 روی آن موافقه شده ایجاد و از پیشرفت کاری آن اطمینان می‌دهد.
ب: کمک‌های دوامدار ایالات متحده آمریکا مشروط به افزایش مصرف بودجه افغانستان، بهبود در جمع آوری عواید، بهبود سیستم مدیریت مالی عامه و سایر اقدامات به شمول تعهداتی که در کنفراس ها به آن موافقه شده، می‌باشند.
6 طرف‌ها مصمم اند تا روابط دراز مدت میان مردم و جوامع مدنی‌شان از طریق یک سلسله تلاش‌های وسیع از جمله ابتکارات جوانان و زنان و همکاری میان پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی یکدیگر تقویت گردد.
الف: ایالات متحده آمریکا تعهد می‌نماید تا ابتکاراتی چون برنامه های تبادل تحصیلی و فعالیت‌های مربوط به آن را افزایش دهد که این ابتکارات شامل بورسیه های فولبرایت (program Fulbright) و برنامه های آموزش رهبری برای بازدیدگان بین المللی (Leadership Program International Visitor) می‌گردد.
7 طرف‌ها همچنان تعهد می‌نمایند تا جهت حمایت از نهادهای فرهنگی افغان و حفظ میراثهای فرهنگی، همکاری نمایند.

بخش هفتم: تقویت نهادهای افغانی و حکومتداری
1- افغانستان تعهد می‌نماید تا حکومتداری را از طریق ازدیاد پاسخگویی و شفافیت قوای سه گانه اجرائیه، مقننه و قضاییه و به شمول مامورین حکومتی در کلیه سطوح تقویت نماید، تا بدینگونه آنها به نیازهای اقتصادی و مدنی مردم افغانستان به طور بهتر رسیدگی نمایند. همچنان افغانستان تعهد می‌نماید تا مامورین حکومتی در تمامی سطوح، حسابده و به قانون افغانستان پایبند می‌باشند تا این اطمینان حاصل شود که آن‌ها خدمات را بر طبق رویه های مناسب و ضابطه مند عرضه می‌نمایند.
2 افغانستان از ایالات متحده می‌خواهد تا از ارتقاء ظرفیت بشری نهاد های مهم حکومت افغانستان در سطح ملی و محلی، حمایت نماید. کمک‌های ایالات متحده باید به اساس اولویت‌های وزارت‌ها و نیازمندی‌های افغانستان که از طرف هر دو جانب مشخص گردد، باشد.
3- طرف‌ها تعهد می‌نمایند که برای از بین بردن نهادهای موازی به شمول تیم‌های بازسازی ولایتی و تیم‌های تحکیم ثبات ولسوالی ها در مطابقت با جدول زمانی مشخص دو جانبه، همکاری می‌نمایند. این امر شامل آوردن کمپنی های امنیتی خصوصی تحت نظارت و صلاحیت حکومت افغانستان بوده، در حالیکه به ایالات متحده آمریکا اجازه داده می‌شود تا اقدامات لازم را جهت اطمینان از امنیت پرسونل و تأسیسات خود اتخاذ نماید.

بخش هشتم: تدابیر و ساختارهای اجرایی
1- برای پیشبرد همکاری و ارزیابی پیشرفت‌ها در جهت تطبیق این اعلامیه، طرف‌ها تعهد می‌نمایند تا یک کمیسیون دو جانبه افغانستان ایالات متحده آمریکا و مکانیزم‌های تطبیقی مورد نظر آن را ایجاد کنند.
الف: این کمیسیون به ریاست وزرای خارجه کشورهای افغانستان و ایالات متحده یا نماینده‌شان هر دو سال یک بار در کابل و یا واشنگتن نوبت وار جلسه برگزار می‌کنند.
- نهادهای دو جانبه موجود مانند مجمع دو جانبه مشورتی امنیتی افغان آمریکا، در ساختار جدید مدغم می‌شود.
ب: یک کمیته رهبری مشترک باید به وزرا در مورد فعالیت کاری گروه پ های متخصصین که مسئول عملی نمودن این اعلامیه می‌باشند، گزارش دهند.
- این گروه های کاری توسط وزرای ذی ربط و یا نمایندگان با صلاحیتشان رهبری شده که یک فوروم را برای مشاوره های منظم روی موضوعات ذی علاقه در سطح کارمندان ارشد، ایجاد می‌نمایند.
ج: این کمیته رهبری مشترک باید نشست‌های منظم را جهت تشخیص تهدیدهای مشترک و بحث در مورد مسایل منطقه ای و مورد علاقه طرف‌ها برگزار نماید.
2- از طریق کمیسیون دو جانبه، طرف‌ها باید اقدام به تعیین سقف همکاری دو جانبه برای اندازه گیری پیشرفت کار نمایند.
3- افغانستان و ایالات متحده آمریکا جهت تطبیق این اعلامیه، می‌توانند در صورت لزوم تدابیر لازم را در مطابقت با قوانین و مقررات هر دو کشور اتخاذ کنند.

بخش نهم: احکام نهایی
1- این اعلامیه نشانی از تعهدات سیاسی استوار مابین طرف‌ها بوده و بعد از امضاء تا زمانیکه یکی یا هر دو طرف تقاضای فسخ آن را ننماید نافذ می‌باشد. این اعلامیه می‌تواند با رضایت کتبی هر دو طرف تعدیل شود.
2- تمامی اقداماتی که بر اساس این اعلامیه صورت می‌گیرد، باید در سازگاری با تعهدات و تکالیف طرف‌ها و تحت قوانین بین المللی باشد.
3- هر نوع اختلاف که از ناحیه تطبیق این اعلامیه ایجاد گردد، از طرق مشورت‌های دیپلوماتیک بین طرف‌ها حل و فصل می‌گردد.
4- این اعلامیه حقوق و تکالیف طرف‌ها در موافقتنامه ها و تفاهمات موجود را متأثر نمی‌سازد؛ و همکاری تحت این اعلامیه به اساس قوانین و مقررات هر دو کشور صورت می‌گیرد. تمامی تعهدات این اعلامیه وابسته به موجودیت وجوه مالی تخصیص داده شده می‌باشد.

بخش دهم: نتیجه‌گیری
افغانستان و ایالات متحده در این مشارکت با اعتماد به پیش می‌روند زیرا این کشورها در پی یک آینده مبتنی بر عدالت، صلح، امنیت و فرصت‌ها برای مردم افغانستان متعهد می‌باشند. احترام به پرنسیب های حاکمیت ملی و تساوی دولت‌ها بنیاد این مشارکت را تشکیل می‌دهد. احترام به حاکمیت قانون و همچنان پیروی سالم و شفاف از قانون اساسی و کلیه قوانین نافذه، بنیاد این مشارکت را استحکام می‌بخشد.
این اعلامیه توسط رؤسای جمهور، جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا به تاریخ روز XX ماه XX سال 2011 در شهر YYY در دو نسخه به زبان‌های دری و انگلیسی امضاء شده است.

به نمایندگی از حکومت جمهوری اسلامی افغانستان - رئیس جمهور حامد كرزي

به نمايندگي از ایالات متحده امریکا - رئیس جمهور بارک اوباما

 

 

 


 
گروه اینترنتی قلب من