نگراني از تجارت جنسي ناتو در افغانستان

گروه اینترنتی قلب من
 

 

مقامات كميسيون حقوق بشر افغانستان در مورد سوء استفاده جنسي نيروهاي خارجي از زنان افغان شديدا ابراز نگراني كردند.

به گزارش ايسنا، بر اساس دومين گزارش منتشر شده از كابل‌پرس با عنوان مراكز فساد كابل در خدمت ناتو اعلام شده كه دوباره مراكز فساد و تجارت جنسي پس از هجوم نيروهاي آمريكا در اين كشور متولد شده‌اند.

بر اساس اين گزارش، پيام غيررسمي رهبران ناتو به قربانيان افغان چنين بوده است: هر زمان كه زنان شما موافقت كنند در خدمت كاركنان و مسوولان ما باشند، ما شما را آزاد خواهيم كرد.

اين رسوايي در افغانستان موضوع بسياري از گزارشات تحقيقي بوده است. پيش‌ روي همه اين گزارشات منتشر شده، مجمع انقلابي زنان افغانستان است كه به دليل انتقادات اين سازمان از عملكرد هم‌پيمانان آمريكا و مقامات ناتو در افغانستان، هيچ‌گاه مورد استقبال سفارت آمريكا در كابل قرار نگرفته است.

با وجود همه اين اطلاعات منتشر شده در مورد مراكز فساد در كابل، ناتو و سفارت آمريكا به طرز بي‌شرمانه‌اي دراين باره سكوت اختيار كرده‌اند.

مقامات كميسيون حقوق بشر افغانستان تاكيد دارند اعلاميه‌هايي كه در مورد حمايت غرب از حقوق زنان در اين كشور انتشار يافته، دروغي بيش نبوده است چون مقامات و هم‌پيمانان خارجي به كار خود در زمينه‌ي تجاوز به زنان و دختران افغان در مراكز فساد تاسيس شده هم‌چنان ادامه مي‌دهند. آنها بر اين تجارت جنسي سرپوش گذاشته و از مجازات كاركنان خود سرباز مي‌زنند.

مساله ديگر زنان در افغانستان اين است كه آنها هم‌چنان به عنوان يكي از دارايي‌هاي شوهران‌شان به حساب مي‌آيند و اگر نقش خود را به عنوان يك بخشي از اموال آنها به خوبي بازي نكنند مورد مجازات كيفري واقع مي‌شوند.

بر اساس گزارش افغانستان پرس، 50 درصد زنان زنداني در افغانستان به دليل جرم‌هايي محبوس شده‌اند كه در غرب و بسياري از كشورهاي شرق جرم محسوب نمي‌شوند.

 

 


 
گروه اینترنتی قلب من