کم‌کم تمام حنجره‌ها رام می‌شوند

این‌جا چگونه وسوسه‌ها عام می‌شوند

آیینه‌های عاطفه بد نام می‌شوند

 آیا بهار گشته سترون که هر طرف

پاییزیان برنده به فرجام می‌شوند

 وان لاله‌های زخمی دیرآشنای ما

در دست بادها ز چه اعدام می‌شوند

 آن شیشه‌ها که ساغر صبح زمانه‌اند

تا کی گروه شب‌زده را جام می‌شوند

 از دره‌های زمزمه‌ چیزی به‌جا نماند

کم‌کم تمام حنجره‌ها رام می‌شوند

نور الله وثوق