این مکالمه واقعی است!

گروه اینترنتی قلب من
 

 

 

گفتگوی آمریكایی ها و اسپانیایی ها روی فركانس اضطراری كشتیرانی گفتگویی كه واقعاً روی فركانس اضطراری كشتیرانی، روی كانال ۱۰۶ سواحل Finisterra Galicia میان اسپانیایی ها و آمریكایی ها در ۱۶ اكتبر ۱۹۹۷ضبط شده است.
اسپانیاییها (با سر و صدای متن):A-853 با شما صحبت میكند. لطفاً ۱۵درجه به جنوب بچرخید تا از تصادف اجتناب كنید. شما دارید مستقیماً به طرفما میآیید. فاصله ۲۵ گره دریایی.
آمریكاییها (با سر و صدای متن): ما به شما پیشنهاد میكنیم
۱۵ درجه به شمال بچرخید تا با ما تصادف نكنید.
اسپانیاییها: تكرار میكنیم ۱۵ درجه به جنوب بچرخید تا تصادف نكنید.
آمریكاییها (یك صدای دیگر): كاپیتان یك كشتی ایالات متحده آمریكا با شما صحبت میكند. به شما اخطار میكنیم
۱۵ درجه بشمال بچرخید تا تصادف نشود.
اسپانیاییها: این پیشنهاد نه عملی است و نه مقرون به صرفه. به شما پیشنهاد میكنیم
۱۵ درجه به جنوب بچرخید تا با ما تصادف نكنید.
آمریكاییها (با صدای عصبانی): كاپیتان ریچارد جیمس هاوارد، فرمانده ناو هواپیمابر یو اس اس لینكلن با شما صحبت میكند.
۲ رزم ناو، ۵ ناو منهدم كننده، ۴ ناوشكن، ۶ زیردریایی و تعداد زیادی كشتیهای پشتیبانی ما را اسكورت میكنند. به شما پیشنهاد نمیكنم، به شما دستور میدهم راهتان را ۱۵ درجه به شمال عوض كنید. در غیر اینصورت مجبور هستیم اقدامات لازمی برای تضمین امنیت این ناو اتخاذ كنیم. لطفاً بلافاصله اطاعت كنید و از سر راه ما كنار روید !!!
اسپانیاییها: خو آن مانوئل سالاس آلكانتارا با شما صحبت میكند. ما دو نفر هستیم و یك سگ،
۲ وعده غذا، و یك قناری كه فعلاً خوابیده ما را اسكورت میكنند. پشتیبانی ما ایستگاه رادیویی زنجیره دیال ده لاكورونیا و كانال ۱۰۶ اضطراری دریایی است. ما به هیچ طرفی نمیرویم زیرا ما روی زمین قرار داریم و در ساختمان فانوس دریایی A-853 Finisterra روی سواحل سنگی گالیسیا هستیم و هیچ تصوری هم نداریم كه این چراغ دریایی در كدام سلسله مراتب از چراغهای دریایی اسپانیا قرار دارد. شما میتوانید هر اقدامی كه به صلاحتان باشد را اتخاذ كنید و هر غلطی كه میخواهید بكنید تا امنیت كشتی را كه بزودی روی صخرهها متلاشی میشود تضمین كنید. بنابراین بازهم اصرار میكنیم و به شما پیشنهاد میكنیم عاقلانه ترین كار را بكنید و راه خودتان را ۱۵ درجه جنوبی تغییردهید تا از تصادف اجتناب كنید.
آمریكاییها: آها. باشه. گرفتیم. ممنون

 

 


 
گروه اینترنتی قلب من