کشف زمین شماره دو

دانشمندان موفق به کشف شبیه‌ترین سیاره تاکنون به زمین شدند که اطراف ستاره کپلر ۴۵۲ در فاصله ۱۴۰۰ سال نوری گردش می‌کند. این ستاره تنها چهار درصد از خورشید بزرگتر بوده و سیاره نیز ۱.۶ برابر اندازه زمین است. مهمتر این که مدار آن دقیقا در منطقه قابل سکونت است که آب مایع می‌تواند در آن شکل بگیرد. این امر احتمال برخورداری سیاره مزبور از حیات بیگانه را افزایش داده است.

دانشمندان براي نخستين بار سياره اي در ماوراي منظومه شمسي کشف کرده اند که نه تنها اندازه اي مشابه زمين دارد، بلکه ميزان سنگ و آهن موجود در اين سياره نيز مشابه کره خاکي است.

 اخترشناسان، کشف اين سياره با تلسکوپ فضايي کِپلِر را گام مهمي براي يافتن ديگر سياره هاي قابل سکونت در فضا مي دانند.

 سياره جديد موسوم به کِپلر 78- بي ((Kepler-78b در مدار ستاره اي کوچکتر از خورشيد، در صورت فلکي سيگنوس و فاصله چهارصد سال نوري از زمين قرار دارد.

هر سال نوري تقريباً معادل ده تريليون کيلومتر يا  فاصله اي است که نور با سرعت سيصد هزار کيلومتر در ثانيه، در مدت يکسال طي مي کند. تلسکوپ فضايي کپلر ناسا (سازمان فضايي آمريکا) که سياره هاي جديد را هنگام حرکت آنها در مدار ستاره ها با مسدود شدن پرتو نور شناسايي مي کند، پارسال سياره کپلر 78- بي را کشف کرد.

 اما بعداً اندازه گيري ها نشان داد قطر اين سياره فقط بيست درصد بزرگتر از قطر زمين است.

 گرچه سطح مذاب ودماي زيادي اين سياره، آن را براي زندگي نامناسب کرده است، تيمي از اخترشناسان مستقل کوشيدند جرمِ مخصوص (چگالي) کپلر-78 بي را از روي زمين اندازه گيري کنند.

 اين دانشمندان با استفاده از تلسکوپ هاي مختلف، جاذبه موجود بين سياره کوچک و ستاره والد را اندازه گيري کردند تا از اين اطلاعات براي حدس زدن وزن و ترکيبات موجود در سياره استفاده کنند.

 اين اخترشناسان اين هفته با ارائه دو مقاله علمي در ژورنالِ نيچِر اعلام کردند تلاش آنها موفقيت آميز بوده است و آنها به اين نتيجه رسيده اند که کپلر-78 و زمين تقريباً به يک اندازه چگالي دارند و اين نشان مي دهد سياره جديد عمدتاً از سنگ و آهن تشکيل شده است.

چگالي زمين تقريباً پنج و نيم گرم در هر سانتي متر مکعب است.

 دانشمندان قصد دارند همين اندازه گيري را براي ديگر سياره ها با ابعاد مشابه زمين تکرار کنند، اما اين کار با فناوري هاي امروز امکان پذير نيست. کپلر-78 بي در زمره دوازده سياره اي است که به تازگي کشف شده اند و مدار آنها در فاصله بسيار نزديکي از ستاره والد قرار دارد. به عنوان مثال، کپلر-78 بي در هر هشت ساعت و سي دقيقه يک دور کامل در مدار ستاره والد مي چرخد.