شاید هوش، ناشی از یک الگوریتم بنیادی در مغز انسان باشد!

 ترجمه: منصور نقی لو

 

 

 بر طبق ادعای یک نظریه، تمامی افکار ما تابعی از یک الگوریتم بنیادی هستند. این دستاورد عظیمی در زمینه هوش مصنوعی تلقی می شود، زیرا شبکه های عصبی مصنوعی تا حد زیادی شبیه مغز عمل می کنند. لذا بکارگیری این فرمول شاید عاملی کلیدی برای هوش واقعی باشد.

نظریه پیوستگی

مغز پیچیده ترین اندام در بدن انسان می باشد. آنچه که مغز انجام می دهد و البته چگونگی انجام آنها منجر به ایجاد مدلی از هوش مصنوعی شده است. یکی از مطالعات جدید منتشر شده در مجله پیشگامان در علم عصب شناسی نشان می دهد که هوش انسان چگونه می تواند محصولی از یک الگوریتم بنیادی باشد. این الگوریتم در نظریه پیوستگی(اتصال) نیز یافت می شود.

بر اساس ادعای جو تسین عصب شناس دانشکده پزشکی جورجیا در دانشگاه آگوستا، مدیر مؤسسه اکتشافات رفتار و مغز دانشگاه آگوستا و پژوهشگر مرکز تحقیقات جورجیا در حوزه زیست شناسی عصبی دستگاه ها و شناختی، یک منطق ریاضی ساده، شالوده محاسبات پیچیده مغز انسان را تشکیل می دهد. او این نظریه را برای نخستین بار در اکتبر سال ۲۰۱۵ پیشنهاد کرد.

این نظریه که به نحوۀ اکتساب دانش و توانایی انسان در تعمیم و نتیجه گیری از آنها می پردازد، تابعی از میلیاردها نورون می باشد. تسین خاطر نشان کرد: ما شواهدی را ارائه می کنیم که نشان می دهد احتمالا مغز بر مبنای یک منطق ریاضی ساده عمل می کند.

فرمول مغز

نظریه فوق نحوه تشکیل مجموعه ای از دسته ها را برای مدیریت اطلاعات یا ایده های اصلی توسط گروهی از نورون های مشابه توصیف می کند. این گروه ها در خطوط های پیوستگی عملکردی جای می گیرند که نقش موثری در ترکیب احتمالی ایده ها ایفا می کنند. دسته های بیشتری در افکار پیچیده‌تر دخیل هستند. تسین و تیم تحقیقاتی اش برای آزمودن نظریه خود به بررسی نحوۀ عملکرد الگوریتم ها در هفت ناحیه مختلف از مغز پرداختند، که هر ناحیه در اداره امورات اصلی از قبیل غذا و ترس در موش ها و همسترها(نوعی موش صحرایی) نقش داشت. بنا بر یافته های مطالعه، الگوریتم ضرورت بسیاری از دسته ها را در ناحیۀ FCM نشان می دهد.

آنان ترکیبات متعددی از چهار غذای مختلف به حیوانات دادند(بیسکویت قابل جویدن، حبه، برنج و شیر). آنان با استفاده از الکترودهای واقع در نواحی مشخصی از مغز توانستند به واکنش نورون ها گوش بدهند. این محققان موفق به شناسایی پانزده ترکیب مختلف از نورون ها یا دسته هایی شدند که نسبت به چیدمان ترکیبات غذایی واکنش نشان دادند. علاوه بر این، از آنجا که دسته ها یا خوشه های عصبی بلافاصله بعد از انتخاب غذا ظاهر شدند، خوشه های عصبی در مغز از پیش پیوسته به نظر می رسند.

اگر هوش در مغز انسان با وجود تمام پیچیدگی هایش با الگوریتم ویژه ای قابل بررسی و جمع بندی باشد، دستاورد بسیار بزرگی در زمینۀ هوش مصنوعی حاصل خواهد آمد. بنابراین، همان الگوریتم برای بررسی چگونگی عملکرد شبکه های عصبی هوش مصنوعی کاربرد خواهد داشت، چرا که الگوریتم ها از سیستم سیم کشی ساختاری مغز تقلید می کند.

 بیگ بنگ