«توافق صلح» افغانستان،

کورسوي اميدي شکننده

 
 

روز ٢٩ فوريه ٢٠٢٠، دولت امريکا و طالبان توافقي تاريخي را در دوحه امضا کردند. پس از نوزده سال حضور در افعانستان، آيا اين طولاني ترين جنگ ايالات متحده پايان مي گيرد ؟ چهار ماه پس از امضاي اين توافق وضعيت چگونه است ؟