زندگی

گفت وگوبا قسیم اخگرنویسنده وتحلیگرامورافغانستان

 

 

 

بالاخره آقای علی احمد جلالی به شایعات پایان داد و ازسمتش کناره گیری کرد.

کارشناسان وتحلیگران دلایل گوناگون را برای استعفای آقای جلالی مطرح میکنند . اما خود آقای جلالی دریک صحبت با تلویزیون محلی طلوع گفته است که بخاطرادامه ی کارهای اکادمیکش ازپستش کناره گیری کرده است . درمورد کارکرد ودلایل کناره گیری آقای جلالی گفت وگوی داریم با آقای قسیم اخگرنویسنده ، روشنفکروتحلیلگرامورافغانستان .همچنان متن اعلامیه ی مطبوعاتی وزارت داخله را به ادامه خواهید خواند.

دویچه ویله: آقای اخگر، شما انتظار استعفای آقای جلالی را داشتید؟

قسیم اخگر: چند وقت پیش هم شایعه  استعفای ایشان بود؛ حقیقت این است که آقای جلالی باید ماها قبل استعفا میداد. زمانیکه ایشان بسیار قاطعانه اعلام نمودند که جنایت کارانیکه در حکومت کرزی مقامات بالا را اشغال نموده اند، باید از آنها و در ضمن کسانیکه در قاچاق مواد مخدر دست دارند نام میگرفت. اما آنها ادعا ی که کردند، وفا کرده نتوانستند. آقای جلالی قسمیکه گفتم باید ماها قبل استعفا میداد که نداد. وبالاخره  حالا مجبور به استعفا شد. چراکه همان حرفهای بسیار کلان ، کلانی را که زده بود عملی کرده نتوانست. و مقامش در بین مردم بسیار سبک شد.

دویچه ویله: برخی از رسانه ها ادعا دارند که آقای کرزی شماری از جنگسالاران را در وزارت داخله و ولایات مقرر می کرده که آقای جلالی  مخالف آنها بوده؟

اخگر: شایعاتیکه در سر زبانها است، دقیقاَ همین چیز است که گویا یک تعداد  افرادی را آقای کرزی بدون در نظر داشت، نظر آقای جلالی در وزارت داخله آورده ؛ و دیگر اینکه مخالفتهایی  با دستگیری یک تعداد از قاچاقبرانی مواد مخدر صورت گرفته؛  و مطلب دیگر اینکه نصب و جابجایی یک تعداد از والیان که اخیراَ در بعضی از جاها صورت گرفته. مساله ی  دیگری بوده که بین مردم به عنوان یک شایعه پخش است.

دویچه ویله: به نظر شما دلیل عدم موفقیت آقای جلالی در مبارزه با مواد مخدر و فساد اداری چه بوده است؟

اخگر: آقای جلالی صرفاَ وعده دادند و بسیار محافظه کارانه برخورد کردند. در حالیکه موقعیت بود  که در همان آغاز کار میتوانست استعفا بدهد. و یا اسامی را که از آنها نام بردیم افشا کند. و یا همین حالا هم که استعفا دادند در صورتیکه چشم و امید منفعت برای آینده نداشته باشد،با ید همین حالا هم  اسامی ای که در نزد ایشان است افشا نماید. افشا این نام ها  بزرگترین خدمت برای مردم افغانستان است.

دویچه ویله: به نظر شما چی مانع پخش اسامی که از آن نام بردید، شده است؟

آقای اخگر: ترس از دست دادن مقام و شاید هم ترس ا ینکه شبکه دیگر فوق العاده نیرومند است. شبکه مافیا و جنگسالاران خیلی نیرومند اند.

دویچه ویله: آیا آقای جلالی از پشتیبانی آقای کرزی برخوردار بود؟

آقای اخگر: نخیر، آنچه که بر سر زبانها است، اختلاف آقای کرزی و آقای جلالی درست روی همین مطالب است. اگر آقای کرزی از جلالی پشتیبانی میکردند، آقای جلالی حتماَ اسامی را که از آن نام بردیم، افشا میکرد.

دویچه ویله: شما گفتید که آقای کرزی ازآقای جلالی پشتیبانی نکرد، اما آقای کرزی دایماَ ادعا کرده که مبارزه در برابر مواد مخدر یک امر ضروری است؟ 

آقای اخگر: آقای کرزی در برخورد با تفنگداران  ودر برخورد با فساد اداری هیچ وقت  استراتیژی مشخص نداشته است. و همیشه سیاست شان مبنی به روزمره گی بوده و به مُد روز گپ زدند. البته بدون اینکه دلیل وجود داشته باشد که به همین شکل حرف بزند. یکبار آقای مجددی گفت، که در سیاست هروز میشود یک حرف زد.

دویچه ویله: آقای اخگر آیا به نظر شما آمدن مشاور امنیتی ایالات متحده امریکا با استعفای آقای جلالی ارتباط دارد؟

آقای اخگر: احتمال زیاد دارد. چون میدانید که  سیاست امریکا که در قبال جنگسالاران و هکذا با مساله مواد مخدر دارد، یک سیاست مصلحت جویانه است. و قسمیکه شما هم خبردارید ؛ در ارتباط با مواد مخدر گفته میشود که کشت خشخاش در افغانستان، جنبه قانونی پیدا می کند، زیرا از خشخاش میشود برای ساختن ادویه استفاده  کرد. پس این خود نشان میدهد که هم دولت و هم امریکا همین قسمیکه با تفنگداران از راه مصالحه پیش آمده  با مافیای مواد مخدر هم کوشش مینماید تا ازراه سازش پیش برود.

دویچه ویله: آقای اخگر، اثرات و عواقبیکه یک وزیر داخله در برابر مبارزه با مواد مخدر و قاچاقبران موفق نیست و استعفا میدهد، برای افغانستان چه خواهد بود؟

آقای اخگر: عواقب آن جسور شدن شبکه مافیایی مواد مخدر است که آنها جرات بیشترپیدامی کنند و دیگر این که دهاقانانیکه خشخاش کشت می کنند، فکر می کنند که تجارت مواد مخدر به همین شکل ادامه خواهد داشت.

 دویچه ویله: تشکر از شما آقای اخگر.

آقای اخگر: از شما هم تشکر