بهتر است بجای لعنت فرستادن به تاریکی ، شمعی بیفروزی

zendagi_com@hotmail.com

تـــــــا لار انـد یشـــــــــــه

 

 

 

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

 

اپیکور

خدايا گرفتار آن دردم 

دعـا

نامه بر دری

 

 

 
 

هــد ف

هدف ما از برپایی بحث انگیزی ها در تالار اندیشه تا حد ِ معینی تیوریزه کردن افکار ماست، ما باید خود را از نو، در درون متنیت و ساختار شکنی اندیشه،عادت بدهیم و بسازیم ، تا راه را بسوی فردای روشنگری  برای نسل دگرکه بالنده تر از ماست ،باز کنیم،معتقدیم حرکت و جنبشی که از بطن و آشنا زدایی  آگاهی و درکِ بینامتنیت خرد ، به اسلوبِ فرا سنتی ،وبا بکاربرد شگرد هایی مطرح در فلسفۀ بعد از ساختارگرایی ، شکلمند   میگردد ، خوانشی خواهد بود ، مرکزیت برانداز و سازنده . تلاش ما اشاعۀ افکار مُدونتر در زمینه های سیاسی،فلسفی، اجتماعی و فرهنگی در جامعۀ روشنفکر شفاهی است . رسالت ما ارایه تحلیل های روشنگرانه در حد دانش ما میباشد. در هیچ یک ازحوزه های علوم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ، حرفه ای های زیادی به سبکِ نظریه سازان یکتا نداریم؛ از این بابت باید انرژی ها را در یک کانال سرازیر نماییم تا کمبود های مُدهش تیوریک ازبرکتِ افادۀ جمعی ، سمت و سو بیابد.

 

 

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

مدنيت در انديشه ها و بيان موزون زرتشت

محمد شاه فرهود

بخش : 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

بحث اول

رنسانس

سخنران :   محترم پویا سرمدی

عزیز شنونده ، در جریان صدا برداری سکتگی هایی پیش آمده است 

  ! به بزرگواری خویش عفو تقصیر فرمایید

 

 

 

قسمت جهارم

قسمت سوم

قسمت دوم

قسمت اول
 

بحث آینده

روشنگری

 

قسمت سوم

قسمت دوم

قسمت اول
 

 

. عقاید سخنرانان و نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

 

محرّک نخستین در نگاه ارسطو

درباره تجاوز چه می‌دانیم؟

متافیزیک عقلانی اسیینوزا

 

 گفتار بزرگان ودانشمندان 

در دوره ضعف و ناتوانی، اندیشه ها و ایده های خوب وجود دارند. اما اندیشه اصلی غایب است

برتولت برشت

 Home

 

ساعت و تقویم

تقویم سال 1385 خورشیدی

گوگل دری

 

گنجینه دانش

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

 

 

 
   

Home | هدف و نشانی | شماره های قبلی | سیاست و اندیشه | فرهنگ وهنر | کتا بخانه | تالار اندیشه

 

استفاده از مطالب و عکسهای  زندگی "  با ذ کر نشانی مأ خذ مانعی ندارد