زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی، فلسفی

قدم های شکوفه

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

اگر بهار بیاید

سایه چادر

اوغایتا چه غایتا

لاله و برک

  بهار من

هله نوروز آمد

سرنای نوروزی

 رقص دختران افغانی

رقص مجلسی

 رقص یکقدم پس یک قدم پیش

 

 

 

 

 

بیا باهم بهارینه بیندیشیم 7

 

اگر می شرمی از ناتو

اگر می سوزی از بگرام

بیا گاه گاه  بیا گام گام   بیندیشیم

اگر می ترسی از انگریز که تپ تپ می کند چون کرگدن بر نعش اطفالت

اگر میلرزی از کاوبای که می شاشد بر اجسادت

بهاران را بهاران کن وطندار

فاژه ها اندر بهار نو می شوند

 

چرا هفت سین؟

نقش نوروزدرفرهنگ ها وباورها

 

در دسـتِ تـو من بــهـار را می بـیـنم

بر خـیـز و بـهـارِ ارغـوانی بفرست
در من بـدَم و شــورِ جوانی بفرست

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

تاریخ پایان نیافته

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

30
 

 Updated Sunday, 30 March 2014