زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

   

 

 رسانه های تصویری

افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

 

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم  

گفتم غم تو دارم  گفتا

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق - آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

بلندی ها هوای تازه دارد

 

فـــــرید  ســــیاوش

 

افغانستان به جهنم دنیا تبدیل شده است روزنه ها کور و حنجره ها منگ،

آتشفشان درد مانند فواره های قرمز از دل ها و سینه ها سرازیر گشته اند

 

   

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

متافیزیک حضور

ژاک دریدا
  فلسفه حضور بر مبنای گزینش نظامی از قواعد و یك منطق ویژه برای اندیشیدن كه تقدم و اولویت مفهوم این همانی و مطابقت را پیشاپیش فرض می كند، شكل یافته است.   

   متن های پاشان سیاووش

 

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

فلاسفه و خواست قدرت

باشگاه پنج علیه چین

عقب نشستن آمریکا ۶ ماه طول کشید

اوکرائین قربانی تقابل استراتیژیک

  گونه‌ای جدید از انسان‌ اولیه

با فرد مضطرب چگونه رفتار کنیم؟

خشم اخلاقیست نه سیاسی

هگل و تفاوت حقایق ریاضی و فلسفی

فرید سیاوش

 

توته، نامی است که بر این گونه متن  گذاشته شده است. توته می تواند متنی باشد که  در آن یک قطعه عکس یا هر شکل دیگری از تصویر،  به حیث یک سطر یا مصرع  کاربرد پیدا کند. فضای موجودۀ دیجیتالی، امکانات جدیدی را برای ژانر های متفاوت متنی گشوده است.

 

 

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

 

دا زموژ زیبا وطن

تاریخ پایان نیافته

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

 

 Updated woensdag, 30 maart 2022