زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

   

 

 رسانه های تصویری

افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

 

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم  

گفتم غم تو دارم  گفتا

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق - آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

  هرچه است این آشنا جانان ماست

 

فـــــرید  ســــیاوش

 

زیر پوست سیاست در افغانستان تحولات شگرفی در جریان است و زمین لرزه ها گواهِ باز شدن دهانهِ آتشفشان  بازی های کلان استراتیژیک و رویکرد های غیر منتظره می باشد.

 

   

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

من می اندیشم پس هستم

  دکارت، نخست وظیفه خود دانست کشف کند که آیا اصلی موضوع، یا به عبارت خود او اصلی تردیدناپذیر، وجود دارد یا نه، و با یافتن این اصل بر آن شد تا به هر چیزی که بشود شک کرد، شک کند  

   متن های پاشان سیاووش

 

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

خوليو کورتازار چه گواراي ادبيات

مادربزرگهای سرخ جنبش بین المللی زنان

 

 اتاقی که در آنجا اتفاق افتاد

 نگاهی به آرای ویتگنشتاین در باره فلسفه

مکتب‌های موسیقی وین

کشفیاتی  نیوتن در دوران قرنطینه

هگل و تفاوت حقایق ریاضی و فلسفی

فرید سیاوش

 

توته، نامی است که بر این گونه متن  گذاشته شده است. توته می تواند متنی باشد که  در آن یک قطعه عکس یا هر شکل دیگری از تصویر،  به حیث یک سطر یا مصرع  کاربرد پیدا کند. فضای موجودۀ دیجیتالی، امکانات جدیدی را برای ژانر های متفاوت متنی گشوده است.

 

 

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

 

دا زموژ زیبا وطن

تاریخ پایان نیافته

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

 

 Updated zondag, 01 augustus 2021