زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

   

 

 رسانه های تصویری

افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

 

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم  

گفتم غم تو دارم  گفتا

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق - آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

  هرچه است این آشنا جانان ماست

 

فـــــرید  ســــیاوش

 

دهانه آتشفشان باز شد و اعتراف استراتیژیک به بدست باد و برق افتاد؛ بدینگونه که نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان بدلیل دشمنی طالبان با داعش، پیشروی‌های طالبان در شمال افغانستان را برای امنیت کشورهای آسیای مرکزی مثبت دانست.

 

   

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 نگاهی به آرای ویتگنشتاین در باره فلسفه

   فلسفه و آرمان آن، روشش، گذشته و آینده اش دلمشغولی همیشگی لودویک ویتگنشتاین بود. او در تمام دوران حیات فلسفی اش چه آن زمان که رساله ی منطقی - فلسفی اش را می نوشت و چه در زمانی که سرگرم یافتن شکلی مناسب برای ارایه ی پژوهش های فلسفی اش بود  

   متن های پاشان سیاووش

 

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

خوليو کورتازار چه گواراي ادبيات

امريکا سرشکسته و بي افتخار، افغانستان را ترک مي کند

 

روایت یک شکست؛ چرا امریکا در افغانستان ناکام شد؟

مادربزرگهای سرخ جنبش بین المللی زنان

مکتب‌های موسیقی وین

کشفیاتی  نیوتن در دوران قرنطینه

هگل و تفاوت حقایق ریاضی و فلسفی

فرید سیاوش

 

توته، نامی است که بر این گونه متن  گذاشته شده است. توته می تواند متنی باشد که  در آن یک قطعه عکس یا هر شکل دیگری از تصویر،  به حیث یک سطر یا مصرع  کاربرد پیدا کند. فضای موجودۀ دیجیتالی، امکانات جدیدی را برای ژانر های متفاوت متنی گشوده است.

 

 

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

 

دا زموژ زیبا وطن

تاریخ پایان نیافته

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

 

 Updated zaterdag, 14 augustus 2021