زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی، فلسفی
 

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم  

گفتم غم تو دارم  گفتا

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق - آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

  بهار آمد

 

فـــــرید  ســــیاوش

 

از بن بست دوحه تا رد امارت در ماسکو چندین قدم نیکو برداشته شد و کشور های بزرگ پذیرفتند که صلح حق مردم افغانستان است و وعده بر تامین و تضمین آن دادند.

 

   

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

اندیشه های فلسفی عمر خیام

 

وی  نظام آفرینش را به چالش می کشد.ازدیدگاه وی چرخه هستی معیوب است به طوری که آزادگان در رسیدن به کام و آرزوی خود دچار سختی می شوند و ازاین رو، می گویدکه اگر نظام خلقت دراختیار من بود

 

   متن های پاشان سیاووش

 

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

نگاهی انتقادی به متن و حاشیه طرح حکومت انتقالی

ضیا رفعت

ونوس

ایکار یا دموکراسی ناممکن

نشست استانبول و خطر تعدد طرح

فروش اختلاف به جای اطلاعات

 فلسفه‌ی تحليلی و فلسفه‌ی زبان

بیماری پاژه

مکتب‌های موسیقی وین

هگل و تفاوت حقایق ریاضی و فلسفی

فرید سیاوش

 

توته، نامی است که بر این گونه متن  گذاشته شده است. توته می تواند متنی باشد که  در آن یک قطعه عکس یا هر شکل دیگری از تصویر،  به حیث یک سطر یا مصرع  کاربرد پیدا کند. فضای موجودۀ دیجیتالی، امکانات جدیدی را برای ژانر های متفاوت متنی گشوده است.

 

 

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 
 

دا زموژ زیبا وطن

تاریخ پایان نیافته

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

30
 

 Updated vrijdag, 16 april 2021