زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

 

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی، فلسفی

 رسانه های تصویری

افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بی تو بودن نتوانم

  این بحث را برای نسل جوانی می شگافم که در قرن بیست و یکم در میدان بازی های زبانی و بازی های سخنی، مصروف انواع تولیدات و انواع بازی ها اند. بازی با متن ِ خود و بازی با متن های دیگران. ما در عصری زندگی میکنیم که برخورد ما با هر نوع نوشتارِ خواهی نخواهی رنگ فلسفی می گیرد. این فلسفه، فلسفهِ زبان است.  

   

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

بازگشت ابدی نیچه

  ماجراهای سوپر و اوبر نمونه‌ای موردی از گریزناپذیری فلسفۀ نیچه‌اند، فلسفه‌ای که تأثیرش بر گفتار روزمره و واقعیت سیاسی در مقایسه با اندیشمندان پیش از نیچه نظیری نداشته است.  

  از سیاوش بخوانید

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  فلسفه زبان ویتگنشتاین، متقدم و متأخر

  فلسفه زبان، فلسفه تحلیل زبانی و زبان شناسی: فلسفه زبان یکی از حوزه ها و شاخه های فلسفه است که قلمرو آن زبان است. فلسفه تحلیل زبانی از شاخه های فلسفه نیست. بلکه از روش های فلسفه است که در همه شاخه های فلسفی کاربرد دارد، یعنی راه حل همه مسائل فلسفی است  

    سه خُم خسروی

سرنوشت پيراهن عروسى

پسرباره‌گی، کودک‌آزاری و همجنس‌گرایی

تبیین تجربه ی زیبایی شناختی

از سانتياگو تا پاريس، جنبشهاي مردمي درخيابان

   مردم کابل به امان خدا رها شده‌اند

تداوم جنگ روانی و اقتصادی

فرید سیاوش

 

توته، نامی است که بر این گونه متن  گذاشته شده است. توته می تواند متنی باشد که  در آن یک قطعه عکس یا هر شکل دیگری از تصویر،  به حیث یک سطر یا مصرع  کاربرد پیدا کند. فضای موجودۀ دیجیتالی، امکانات جدیدی را برای ژانر های متفاوت متنی گشوده است.

 

گنجور

 

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

 

 

 

 

 

 

 Updated zondag, 19 januari 2020