زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

 

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی، فلسفی

 رسانه های تصویری

افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بی تو بودن نتوانم

 

 فــرید ســـیاوش 

  در همان ایامی که فلاسفۀ یونان سعی در توضیح طبیعی تغییرات موجود در طبیعت داشتند، رفته رفته برای تاریخ نیز دانشی بوجود آمد.دراین علم سعی  برآن بود تا دلایل طبیعی رویداد های تاریخی بررسی شود. از آن پس دیگر شکست در جنگ به پای انتقام خدایان نوشته نمی شد.  

   

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

ابن‌سینا می‌پرسید 

چرا چیزها وجود دارند ‌که می‌توانستند نباشند؟

 

تأثیر شگرفی که ابن سینا بر تمدن غرب گذاشته است، بزرگترین تأثیرگذاری یک فیلسوف بر تمدنی بیگانه در طول تاریخ است. و برخلاف تصور رایج در میان فیلسوفان غربی، این تأثیرگذاری صرفاً به واسطۀ ترجمه و تقریر آرای ارسطو نیست.

 

  از سیاوش بخوانید

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

نگاهی به فلسفه دین لودویک ویتگنشتاین

  این تنها فلسفه نیست که در فراسوی قلمرو زبان قرار دارد. اخلاق، زیباشناسی، و هر اندیشه‌ای که احتمالاً درباره معنای زندگی یا خدا در سر می‌پرورانیم، تماماً به قلمرویی تعلق دارد که ویتگنشتاین آن را قلمرو رازورزی می‌نامد و همانند فلسفه، بیان ناپذیر است.  

اسناد محرمانه جنگ افغانستان

سرنوشت پيراهن عروسى

 امریکا درگیر جنگهای فاقد ارزش استراتیژیک

خشونت گفتمانی و مشارکت سیاسی

نگاهی به چهار نیروی بنیادین طبیعت

ترسیدن از خودِ ترس

گوگل پیشرفته‌ترین کامپیوتر جهان را ساخت

فرید سیاوش

 

توته، نامی است که بر این گونه متن  گذاشته شده است. توته می تواند متنی باشد که  در آن یک قطعه عکس یا هر شکل دیگری از تصویر،  به حیث یک سطر یا مصرع  کاربرد پیدا کند. فضای موجودۀ دیجیتالی، امکانات جدیدی را برای ژانر های متفاوت متنی گشوده است.

 

گنجور

 

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

 

 

 

 

 

 

 Updated maandag, 23 december 2019