زنده گی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

16  
28

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

  تا او نکرد شوخی، ما متهم نبودیم

 

   عاصی ام دیگر   

Happy new year

 .... بحران نان،بحران نام،بحران گلوله

  فلسفه به زبان ساده

 حقیقت ، قدرت و شدن

فریدریش نیچه

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

  روح القوانین منتسکیو

تنوع فراوانِ قوانین بشری، همگونی و وحدت عجیبی وجود دارد. بنا به منتسکیو، شاه کلیدِ فهم قوانین و نظام های اجتماعی گوناگون این است که ما آن ها را برآمده از سازش با طیف وسیعی از عوامل گوناگون بدانیم.  

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

برابرحقوقی شهروندی بسترتوانمند عدالت ملی

 نجیب الله مسیر

 چـک آپ( checkup) سلامتـی در 60 ثانیـه

 

مفهوم اسرار آمیز خلاقیت

انـدرزهایی  از  آلبـرت اینـشتیـن

 

شهر دزد ها

در امتداد بوطیقای متن

فرهود

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

تاریخ پایان نیافته

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

کمپیوترشخصی

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

28
30 30 35

 Updated donderdag, 10 januari 2013