زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

 

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی، فلسفی

 رسانه های تصویری

افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تو کجایی بگو 

فــرید ســـیاوش

 

آقای فوکو یاما، بعد از فروپاشی اتحاد شوری بود که شما تیوری "پایان تاریخ" را مطرح کردید و سقوط کمونیسم دولتی در شوروی را" پایان تاریخ" خواندید؛ مگر میشود با شکست یک ایدئولوژی یا یک ایزم به پایان تاریخ رسید؟ اگر این تیوری درست است! چرا بعد از شکست فاشیسم ،که خود یک نوع ایدئولوژی خونین و یک نوع ایزم قرمزین بود،ما به پایان تاریخ نرسیدیم؟

 

   

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

مولانا حد فاصل شرق و غرب

  جماعت بازار مات و مبهوت نظاره گر شدند. زرکوبان از کوبیدن بازایستادند... صلاح الدین زرکوب به کارگران دستور داد: بکوبید... ملالی از خراب شدن زرها نیست... بکوبید تا آن هنگام که مولانا با صدای کوبیدن شما می رقصد... کارگران صلاح الدین کوبیدند  

  از سیاوش بخوانید

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

 فلسفه‌ی تحليلی و فلسفه‌ی زبان

هفت گونه انسانی

 

مرز نزاکت سیاسی کجاست؟

 خشونت، خاطره، عدالت

  مهم است که مبانی حقوق بشر را در میان مردم پراگند و درخور فهم عوام کرد تا کسانی که از اذیت و آزار و نقض این حقوق بنیادین در رنج اند بتوانند رویاروی سؤ استفاده نهادها، ساز و کارهای حفاظت از خویشتن را بیاموزند و به کار بندند.  

چگونه یک عصب، مغز و ذهن را به هم متصل می‌کند؟

ساخت کامپیوتر کوانتومی با بلورهای زمان

معناي عریان

فرید سیاوش

 

توته، نامی است که بر این گونه متن  گذاشته شده است. توته می تواند متنی باشد که  در آن یک قطعه عکس یا هر شکل دیگری از تصویر،  به حیث یک سطر یا مصرع  کاربرد پیدا کند. فضای موجودۀ دیجیتالی، امکانات جدیدی را برای ژانر های متفاوت متنی گشوده است.

 

گنجور

 

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

 

 

 

 

 

 

 Updated vrijdag, 20 juli 2018