زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

 

فرهنگی،  سیاسی،  اجتماعی و  فلسفی

 رسانه های تصویری

افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نیمه شب رفتم میخانه

فـــــرید  ســــیاوش

 

رئیس جمهور بحث بر انگیز برخلاف تصور بسیاری ها؛ اندیشه، فکر، ذکر و دستور کار بسیار روشنِ دارد؛ اگر بر اریکه قدرت و زنده بماند ما شاهد تغییرات بسیار حیرت انگیز و عدالت محور خواهیم بود.

 

   

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

ساختار شکنی به روایت ژاک دریدا

 

ساختار برای دریدا یك پدیده و رویداد به حساب می آید، به همین دلیل دریدا با احتیاط از این واژه یاد می كند. براساس گفته او نمی توان ساختار سازمان نیافته ای را تجسم كرد. دریدا می گوید ساختار دارای قدمت و پیشینه طولانی است، آن چنان كه علم و فلسفه دارای پیشینه بسیار طولانی است. از این رو تمام اجزای آن ریشه در نهاد و بطن زبان دارند.

 

  از سیاوش بخوانید

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

محمد شاه فرهود

 

طبقات سامری نام کتابی است که سیمای طبقات اجتماعی را در دو دهه پسین افغانستان مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. درین نوشتار از یکسو به علل پیدایی و سرچشمه های عایداتی طبقات باد آورده ( زراندوز و زمینخور) پرداخته شده و از سوی دیگر، تباهی مردمی که بدنه اصلی طبقات و اقشار پایینی را می سازند، تشریح و تفسیر شده است.
کتاب، با دید نو و کاربرد شیوه های جدید در نوشتار، با در نظر داشتت تفسیر مستقلانه خواننده، به سامان رسیده است. زندگی خواندن این  کتاب پر محتوا را به همه دوستان کتابخوان پیشنهاد می کند.

 

بازیابی تفکر استراتژیک و عمل سیاسی

هگل و تفاوت حقایق ریاضی و فلسفی

آیا براستی زمان وجود دارد؟

مهمانی شب

باز این دخترِ همسایه و گپ گپ لبِ بام            صحبت از مرگِ سحر، کشتنِ او دم دم شام

اسطوره و رمان

چرا خورشید گاهی سرخ میشود؟

 چه کسي گفت ساختاري ؟

فرید سیاوش

 

توته، نامی است که بر این گونه متن  گذاشته شده است. توته می تواند متنی باشد که  در آن یک قطعه عکس یا هر شکل دیگری از تصویر،  به حیث یک سطر یا مصرع  کاربرد پیدا کند. فضای موجودۀ دیجیتالی، امکانات جدیدی را برای ژانر های متفاوت متنی گشوده است.

 

گنجور

 

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

 

 

 

 
 

 Updated zaterdag, 10 oktober 2020