زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

 

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی، فلسفی

 رسانه های تصویری

افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهار آمد   

  وضع موجود، به یک جنبش کلان سیاسی و مدنی؛ فرا قومی، فرا سمتی، فرا زبانی و مهمتر از همه فرا سازمانی ضرورت دارد. اتحاد فرد فرد ما می تواند چنین جنبش بزرگ و سرتاسری را ایجاد نماید. نجات کشور مربوط به این فرد یا آن گروه نیست. معضلات افغانستان آنقدر سنگین است که برداشتن آن به زور جمعی و سرتاسری نیاز دارد.  

   

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

تاملی در زیبایی شناسی سارتر

  زیبایی‌شناسی سارتر در پرتو مفاهیم فلسفی او معنا پیدا می‌کند، او هرگاه از هنری سخن به میان می‌آورد چه ادبیات باشد چه شعر و چه نقاشی یا تئاتر همواره در پی آن است تا اصول فلسفی خود را در آنان بگنجاند  

  از سیاوش بخوانید

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

اشتباه اساسي آدام اسميت

امریکا با اشرف‌ غنی چه خواهد کرد؟

آینده افغانستان

پیش به سوی بهار اروپایی

امید سیاست یا سیاست امید؟

جهان چقدر بزرگ است؟

شش فایدۀ شگفت‌انگیز گوشت قرمز

  بیورزونانس چیست؟

فرید سیاوش

 

توته، نامی است که بر این گونه متن  گذاشته شده است. توته می تواند متنی باشد که  در آن یک قطعه عکس یا هر شکل دیگری از تصویر،  به حیث یک سطر یا مصرع  کاربرد پیدا کند. فضای موجودۀ دیجیتالی، امکانات جدیدی را برای ژانر های متفاوت متنی گشوده است.

 

گنجور

 

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

 

 

 

 

 

 

 Updated maandag, 25 maart 2019