زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

 

فرهنگی   سیاسی   اجتماعی   فلسفی

 رسانه های تصویری

افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درخانه بمانیم 

 

فــــرید ســـــیاوش

 

تضاد اصلی امروزه، تضاد بین زندگی حقیقی انسانی و زندگی تحت اوامر، قوانین  و مولفه های ناشناخته فضای مجازی می باشد ؛ این جبر جدید تاریخ است!

 

   

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

 نیچه، راهگشای عصر جدید

   نیچه زندگی معنوی و فکری انسان را در خطی مستقیم نمی‌‌بیند، بلکه در رشد فکری انسان، سه مرحلۀ کاملاً متفاوت را طلب می‌کند. سه مرحله‌ای که برای فرهیختگان کهن ناشناخته بود و می‌تواند آدمی را از مخلوق به خالق بدل سازد.  

  از سیاوش بخوانید

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

رادیکال معقول

  درست مثل کورباخ اسپینوزا هم از دکارت الهام گرفته بود و برنامه معقول و منطقی خود را بسیار فراتر از آن‌چه که خود دکارت انجام داده بود به پیش برد. لذا اسپینوزا، یهودی تبار، به تصویری از خدا دست یافت که خیلی به دور از ارتدوکس یهودی و مسیحی بود.  

پارامترهای فرم و محتوا در نقد ادبی

رد پای فرتوریسم دنیای معاصر

جنگ و صلح؛ روایت من و هم‌نسلانم

فاجعه کرونا و فرشته نئولیبرالیسم

 چطور به ماهیت فضا-زمان پی‌ببریم؟

اندیشه‌ای در باره پاندمی و پیامدها

کامپیوتر کوانتومی

فرید سیاوش

 

توته، نامی است که بر این گونه متن  گذاشته شده است. توته می تواند متنی باشد که  در آن یک قطعه عکس یا هر شکل دیگری از تصویر،  به حیث یک سطر یا مصرع  کاربرد پیدا کند. فضای موجودۀ دیجیتالی، امکانات جدیدی را برای ژانر های متفاوت متنی گشوده است.

 

گنجور

 

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

 

 

 

 

 

 

 Updated zondag, 17 mei 2020