زنده گی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

16

 

28

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

شرقی

  زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

پنداشتم همیشه گل خاطرِ منی

طــنز 2012

فرید سیاوش

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

کارل یونگ مبتکر روانشناسی تحلیلی

 

ناخودآگاه جمعی به صورت فردی بوجود نمی‌آید بلکه اکتسابی است. این ناخودآگاه از اشکال موجود از قبل، یعنی کهن الگوها، تشکیل یافته و به برخی محتویات مشخص در روان شکلی .قطعی و نهایی می‌بخشد

 

 

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

مانيفستِ جُنبشِ "ماهيتِ زمان"

 

. . . ميتودولوژی سیاسی سه عنصر دارد: صداقت، عقل و اراده. اين که آيا میشود واقعاً از اين بُنبست برون رفت، وابسته به صداقت، عقل و ارادهء آنانی ميباشد، که در جستجوی برون رفت از بُنبست هستند. . . .

 

! چگونه شانس بیاوریم

!عقرب کور نیست

منطق چیست؟

 

نباید شیشه را با سنگ بازی داد!

نباید مست را در حالِ مستی.....دستِ قاضی داد!

نباید بی تفاوت!

چتر ماتم را ...به دستِ خیسِ باران داد!

کبوتر ها که جز پروازِ آزادی نمی خواهند!

نباید در حصارِ میله ها...با دانه ای گندم.... به او تعلیم ماندن داد

 

پانزده میانبر مفید برای افزایش کارایی در ویندوز

کنترل ذهن و شستشوی مغز

 

طرح آمریکا برای حمله به پاکستان

 

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

کمپیوترشخصی

 

مولوی 

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

      یوگا

28
30   35

 

 Updated zondag, 29 januari 2012