زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت 06 07

  13 14
  16  
28

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

شرقی

  زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

ميگن لو رفته باباطاهر لخت

بدون لنگ بابا را گرفتن


و بعدش شاهد و ساقى و مطرب

ميگفتن هر سه چار تا را گرفتن


به تعقيب و گريز ترك شيراز

سمرقند و بخارا را گرفتن


به جرم عشقبازى روز روشن

قنارى، فنج، مينا را گرفتن

از ان وقتى كه دانا شد توانا

تواناهاى دانا را گرفتن

 
 

 
 

به جرم ارتباط غير شرعى

ميگن مجنون و ليلا را گرفتن


تمام شاعرا را جمع كردن

رهى، خيام، نيما را گرفتن


سپس جامى، نظامى، شيخ سعدى‏

منوچهرى و صهبا را گرفتن


چو وامق ديد مأموران ارشاد

فلنگ را بسته عذرا را گرفتن


پس از ان، حافظ مست عرق خور

خمار بى سر و پا را گرفتن
 

  عشق من عشق من

مسئله ی چپ

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

ادموند هوسرل بنيانگذار پديدارشناسى

 

فلسفه بايد از ساختن نظريه هايى با مقياس بزرگ و دفاع از ايدئولوژى ها خوددارى كند. فلسفه بايد به كار تحليل بپردازد، تحليل و توصيف دقيق ادراك ما از پديده هاى رياضى، موجودات زنده، اشخاص و امور فرهنگى...

 

 

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

کلیات معیارهای قدرت سخت و قدرت نرم

خلیلزاد: آمریکا باید به بازی دوگانه پاکستان پایان دهد

انفجار هسته اي

 

دام هاي يک جنگ

 

شخصیت شناسی فروغ فرخزاد

اهداف اساسی اقتصادی

 

 

باید و نبایدهای سه گانه در زندگی

روانشناسی شوخی

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

کمپیوترشخصی

 

مولوی 

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

      یوگا

28
29 30   34 35
36 37     42

 

 Updated vrijdag, 03 juni 2011