زنده گی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

16  
28

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

یک درد و یک دعـا

مشعل حریر

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

  شنیدم از اینجا سفر میکنی   

مرداب به رود گفت: چه کرده ای که اینقدر زلالی؟
!
رود در جوابش گفت: گذشتمDescription: https://bay163.mail.live.com/Handlers/ImageProxy.mvc?bicild=&canary=hq8FP7yVykLIton5hUhv6YXOgECdBrbzQrrUoL%2bShtQ%3d0&url=http%3a%2f%2fsalijoon.ws%2fmail%2f910212%2fzamin%2f1334663573_1.jpg

من باید فریاد بزنم تا زنده بمانم

اجلاس شیکاگو؛ آیا افغانستان اراده پرواز دارد؟

  " طبقه‌ی سیاسی موجود در افغانستان هم در حکومت و هم در پارلمان، اپوزیسیون، رسانه ها، احزاب سیاسی و جامعه مدنی در اکثر موارد بازتاب واقعیت های تلخ افغانستان مانند استبداد سیاسی، شئونیسم قومی-زبانی، وابستگی استخباراتی، نگرش ایدئولوژیک به دین، مافیای مواد مخدر و چپاولگری در دهه اخیر است"  

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

متافیزیک حضور

ژاک دریدا
 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

خواب وهم و اینهمه تبخال دمیدن

داکتر . و. خاکستر

زبان حکایت در مثنوی معنوی

داستان فرعون و شیطان

 

آسان بينديش راحت زندگي كن

!چـی را با چـی بـخوریـم ؟

 

 

روش شناسي فلسفه سياسي و علم سياست

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

کمپیوترشخصی

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

      یوگا

28
30   35

 Updated vrijdag, 01 juni 2012